Kleine banken klagen terecht – update

Published: May 7, 2009 7:27 pm
This article received : 33 Comments

Update – Wat ik me vandaag nog afvroeg: zou er niet een andere vorm van deloyale concurrentie op langetermijn ontstaan. De huidige crisis heeft geleerd dat centrale banken tussenkomen, als een bank het systeem kan doen wankelen. Als je dus klant bent bij een bank die “too big to fail” is, dan ben je beter beschermd dan bij de kleinere banken. Het voorbeeld van Kaupthing is misschien niet helemaal correct(het was vooral een bank uit een klein land), maar anderzijds ook weer wel: stel dat het een systemische bank had geweest, zou de steun dan niet groter zijn geweest, en hadden de spaarders dan ook verliezen geleden?

Naar de toekomst toe, bestaat dus het gevaar dat klanten meer naar grote banken trekken, uit overtuiging dat die ook door belastingsgeld, en dus door iedereen, zal gesteund worden als ze in moeilijkheden komt.

De banksector heeft het verkorven. De bevolking heeft volgenseen recente enquêteheel weinig vertrouwen in zijn bankier. Politici scoren nog slechter, maar dat is niet echt een opsteker. Die slechte reputatie heeft de sector, jammer genoeg, vooral aan de grote banken te danken. Het Fortisdebacle, maar ook de problemen bij Dexia, Ethias en KBC hebben de publieke opinie sterk beroerd.

De excessen van gouden parachutes, overdreven risico’s, snel geldgewin, complexe financiële producten zijn echter veel minder aanwezig, om niet te zeggen niet aanwezig bij de kleinere banken. Zij zouden de grote winnaars moeten zijn van de financiële crisis, als er al winnaars zijn.

Maar paradoxaal genoeg zien de kleinere instellingen allerlei concurrentieproblemen opduiken. Om te beginnen worden de grote banken aan een overheidsbaxter gehouden, wat een commerciële plus is in tijden van onzekerheid. Maar ook de loonverschillen worden aldus in stand gehouden. Kleinere instellingen hebben niet gewoekerd met salarissen en huizen in bescheiden gebouwen vergeleken met hun grote broers. De toezichthouder meende ook dat de grote gevaren bij de kleintjes te vinden waren, omdat ze “minder professioneel” en “minder gesofisticeerd” georganiseerd waren. We weten vandaag beter.

123A3C6E-0B4E-651B-8915C2C07A52A5E6.jpg

Tot nu toe was er over dit onderwerp nog weinig discussie. Luc Verselevan Landbouwkrediet (foto DS), schreef gisteren een goede opinie in de krant De Tijd.

De toekomst van de kleine en middelgrote banken baart me zorgen. Ik wil er nogmaals op drukken dat de overheid en de controleautoriteiten er streng moeten over waken dat de grote banken de onvermijdelijke massale overheidssteun niet aanwenden om deloyale concurrentie te financieren. Het zou al te gortig zijn dat de banken die een orthodox beleid hebben gevoerd en vandaag het vaandel hoog houden, morgen de pineut zijn. Ik hoop dan ook dat de grootbanken die vandaag overleven met overheidsgeld hun les in nederigheid niet snel vergeten.

33 Responses to “Kleine banken klagen terecht – update”

 1. Koen Robeys says:

  Eén puntje hieruit: ik heb me wel eens afgevraagd (vaak “luidop”; in de zin van “online”) of de “excessen” van gouden parachutes, toplonen en bonussen niet leiden tot een vorm van “moral hazard”.

  Normaal is dat een term die gebruikt wordt wanneer overheden quasi verplicht zijn de banken te redden wanneer ze het fout gedaan hebben (en dus de verliezen te absorberen), terwijl de gebeurlijke winsten wel altijd naar de banken gaan. “Moral hazard” creëert dan toestanden waarbij het “rationeel” is extra risico te nemen, vermits je als bank nooit echt verliest, maar vaak wel zwaar wint.

  Maar dan gebeurt toch precies hetzelfde met “toplonen”? Als je miljoenen hebt “verdiend” omdat je CDS’sen hebt geschreven en premies hebt binnengerijfd (en geboekt als “winst”) tot de zaak dichtplooit, dan kan je toch rijkelijk met pernsioen? En het is toch niet omdat in er het ene geval wel, en in het tweede geval geen overheidsinterventie in het spel is, dat het probleem van “moral hazard” wel, of juist niet een probleem is?

  Ik heb gemerkt dat het aansnijden van het onderwerp niet altijd in dank wordt afgenomen. Anderzijds, ik weet niet hoe je het kan vermijden als je de vraag naar waar het mis ging wil serieus nemen. Laat me wel specifiëren dat ik het wil hebben over echte “excessen”, en dat ik geen enkel probleem heb met hoge lonen voor vaardigheden waar veel vraag naar is, en weinig aanbod.

 2. Geert says:

  @Koen: een oplossing zou kunnen zijn om die bonussen een tijdlang te blokkeren. Blijkt dan dat de winsten niet duurzaam waren , dan vervallen de bonussen ook. 3 tot 5 jaar “locken” lijkt me in dat opzicht niet slecht.

 3. frederic says:

  Idd Geert, bonussen op lange termijn moeten er komen.
  CEO’s en hun achterban regeren teveel op korte termijn omdat hun bonussen ook korte termijnsresultaten zijn.

  Simpel veel toegepast voorbeeld (niet in banken) , CEO en raad van bestuur beslissen een deel van het bedrijf te verkopen, rijven zo kortstondig een grote winst binnen. Wordt veelal berekend naar hun premie. Dit terwijl men uiteindelijk wel minder bedrijf overhoudt en men pas op de lange termijn daarvan kan concluderen of dit wel de juiste beslissing was.
  Ik heb geen probleem met toplonen van miljoenen euro;s als dat mensen zijn die het bedrijf op lange termijn doen groeien op een correcte manier.

  Mensen die acvhteraf verkeerde beslissingen lijken genomen te hebben mogen geen bonussen krijgen.

 4. frederic says:

  On topic, alles respect voor landbouwkrediet trouwens en hij maakt een heel goed punt.

 5. incognito says:

  1. Dit zal wel godslasterlijk klinken, zeker op een ‘liberale’ site als deze, maar die monsterboni passen imo in de nefaste cultuur van de winstmaximalisatie tegen elke prijs. Grote bedrijven worden in de literatuur vaak omschreven als amorele psychopaten. Er interesseert hen maar één zaak: winst. En alles is goed om dat te bereiken. Inclusief bedrog op grote schaal. rootbanken passen in dat plaatje.

  Daar tegenover staat het concept van een bedrijf dat verantwoordelijkheden heeft en niet zo gericht is op winstmaximalisatie tegen elke prijs. Tijdens de grote depressie maakte dit concept opgang via het personalisme van Emmanuel Mounier, geloof ik.

  2. Plato zei ooit dat de rijkste maar vijf keer meer mag verdienen dan de armste. Ik vind dat de rijkste maar 10 keer meer zou mogen verdienen dan de minimum loon trekker, handdrukken, extra-legale voordelen en boni inbegrepen.

  Een profrenner kan niet 10 keer sneller rijden dan een doorsnee amateur. Zelfs niet twee keer sneller. Zelfs de slimste professor is geen tien keer intelligenter dan de gemiddelde mens, zelfs niet in vergelijking met de domste mens. Ik geloof niet dat een ‘manager’ tien keer meer betekent voor een bedrijf dan een nederige arbeider of bediende (maar toch ben ik er dus voor dat hij of zij tien keer meer mag verdienen dan die arbeider of bediende).

  De extreem hoge verloningen van bepaalde personen in de economie zijn een van de vele excessen van de zogenaamde ‘vrije markt’. Een excess waartegen de overheid moet optreden. Door het afspreken van maximum lonen (in de brede zin van het woord). Iets wat natuurlijk moeilijk te verwezenlijken valt in onze geglobaliseerde wereld (waarin de ‘vrije markt’ door sommigen nog altijd blind verheerlijkt wordt, ook al dreigde hij recentelijk compleet in elkaar te klappen, zonder ingrijpen van de overheden).

  Wie (nog) meer wil verdienen, moet maar ondernemer worden (op die manier wordt het ondernemerschap gestimuleerd). Kan die meer dan tien keer meer betekenen voor het productieproces dan een doorsnee werknemer? Ik betwijfel het eerlijk gezegd. Een ondernemer is niks zonder zijn personeel, zonder de vele mensen die een bepaalde technologische doorbraak mogelijk maakten (die hij verwezenlijkte), etc. Maar zoals een manager toch 10 keer meer mag verdienen (ook al betekent hij of zij niet 10 keer meer voor het bedrijf), zo mag een ondernemer ook onbeperkt verdienen (mits progressieve belastingen natuurlijk).

  Kwestie van niet versleten te worden voor communist of morele droogstoppel:)

 6. Theo says:

  @ Geert
  You make an interesting point here about how to deal with bonuses, which I’ve heard you make before on TV if I’m not mistaken.
  I’ve actually thought about the risibility of such idea in practice.
  Bonuses serve several functions, not all of which are driven by performance. Depending on fiscal jurisdictions, they also provide a way of extra income. E.g. in the US waiters normally have a standard wage; they receive their bonus in the form of tips, which are awarded to them by their customers for the level of service they provide. Thus you can have a variety of performance centered system of bonuses… the difference being who decides of it, the company or the client.
  Second, I think that the idea of locking up bonuses linked to turnover or profit would actually amount to a new form of “fund” or “insurance” which I can very well see leading to a new form of financial product innovation! This idea presupposes the person in question remains in the same position or even company for the duration of the period. In such case you would also start compounding the “term” for every year he spends in a position or company. If he did, he could very well “manipulate” the long term outcome just like the short term outcome.
  Thirdly the idea also poses accounting standard and practices issues. Let’s be clear here, it’s companies that report their performance to the market and their shareholders in accordance to some well defined rules of the game. If you start locking the bonuses, you must also lock up the turnovers or profits they are based upon.

  Hence the practice of golden parachutes… which in political circles is referred to as golden handshakes (I have a family member who used to serve in the cabinet of the minister who introduced the BTW in Belgium so I should know)! If the CEO is not up to scratch, he gets booted out before the expiration of his contract. The money he receives is only a compensation for breaching a legally binding contract… no different from any such between a company and any other employee.
  To many it might seem a lot… it’s up to any of us to negotiate the terms of their contract. That’s the free market side of things.

  What is your take on this?

 7. Theo says:

  @ Frederic

  You story is interesting, but it only gives half the picture.
  Why did the company decide to sell part of it?
  If there are strategic reasons for that, they were right, because keeping it would inevitably have (if it already didn’t!) a negative effect on the entire enterprise.
  Also in cases like these, the money most likely goes towards the cash flow of the company (or its bankers) not the pockets of the CEO.

  There just so little people actually still know about the way companies work. It’s really amasing when you think about it.

 8. Scrutinizer says:

  @Koen2
  Niet mee eens. Het probleem is niet de hoogte van salaris of bonus maar de gebrekkige aligment met het bedrijfsbelang. Ik ben voorstander van een zeer hoge variabele component in lonen -dat prikkelt nl. tot presteren anders trek je slechts veredelde ambtenaren aan-, mits het verloningssysteem doordacht werd uitgedokterd. Om het voorbeeld te nemen van bv. een originator van corporate loans: nu wordt zo iemand met de kerst simpelweg beloond o.b.v. het volume leningen dat hij wist te slijten, ongeacht het risico. Beter zou zijn om zijn bonus uit te stellen tot na terugbetaling van de lening en uiteraard zou een malus in mindering worden gebracht voor andere niet terugbetaalde kredieten. Mits alles wel terugbetaald wordt (bv. in 2013) kan hij in totaal gerust evenveel verdienen (als wat hij nu in 2008 alvast ontving). Daar is niets mis mee. Maar door het systeem te redesignen met oog voor de component risico, zal dit zijn gedrag beinvloeden en dit komt dan zijn werkgever en diens aandeelhouders (en rekeninghouders) ten goede.
  Het probleem van hoge verloningen zat hem niet in de hoogte als dusdanig, doch in de wijze van toekennen. Als je de verkeerde incentives creert voor je personeel, dan sturen die de bank de verkeerde kant op. Dat was dus vooral een management probleem. En daarmee is andermaal aangetoond dat het topmanagement niet deugde want zij waren er niet in geslaagd om de juiste aanstuurmechanismen voor hun eigen personeel (nota bene “onze belangrijkste asset” volgens elk jaarverslag) op poten te zetten. Noemt men dat managen?

 9. Scrutinizer says:

  @Theo
  Ik zag later pas jouw post.
  Zie ook mijn vorige als reactie.
  Ook nu wordt in banken m.h.o.o. de jaarlijkse revisie genoteerd welke account manager (originator) een de klantenrelatie had met bv. Enron. Het is administratief dus heus niet zo moeilijk om pas na terugbetaling van de lening die man zijn bonus toe te kennen, i.p.v. meteen na afsluiten ongeacht wat er tussen dan en maturity nog mee gebeurd.
  En nee, zo iemand hoeft niet op zijn zelfde plek te blijven zitten. Sterker nog: ook na zijn pensionering zou hij nog bonussen kunnen ontvangen voor deals gesloten in zijn laatste jaren. Zo vermijd je dat een fin de carriere topman nog eens even snel “de slag van zijn leven” gaat slaan (over moral hazard gesproken!). Als iemand onder het nieuwe systeem zijn job goed doet, dan heeft hij nog een leuk extraatje bovenop zijn pensioen.

  Ik ben het wel met je eens dat een contract een contract is, dus als iemand die nu weggestuurd wordt contractueel recht had op een gouden handdruk, dan behoort hij die inderdaad gewoon te krijgen. Maar als je voor de toekomst je bonussysteem hertekent, dan kan het vrij objectief gebeuren, immers als je iemand verwijt slecht te hebben gepresteerd maar na zijn ontslag blijkt dat Enron en Argentinie en een hoop andere zg. rommelkredieten toch nog geld opleveren, nou dan krijgt ie alsnog wat hem toekomt. Daar bestaat dan geen “subjectiviteits-onzekerheid” meer over en dus hoeft zo iemand niet tijdens de onderhandelingen over zijn aanstelling een golden handshake te onderhandelen die nu nog gerechtvaardigd kan worden door te argumenteren dat hij schade lijdt mocht hij onterecht ontslagen worden. Dus als dit nieuwe systeem de norm wordt, kan ik me voorstellen dat bedrijven met de beste wil van de wereld niet zouden inzien waarom ze in contracten golden handshakes zouden opnemen en dat dit dus ook niet meer standard practice zal zijn.

 10. frederic says:

  @THeo, vandaar dat ik toch duidelijk stelde dat de bonus moet gelocked worden over een langere periode en ik quote mezelf
  “men pas op de lange termijn daarvan kan concluderen of dit wel de juiste beslissing was.

  Het resultaat van een verkoop van een onderdeel kan pas op de lange termijn bekeken worden of het al dan niet strategisch correct was.

  Je hebt deels gelijk over wat er met het geld gebeurd van de verkoop, zeker in Belgie waar er zo goed als geen kapitaalsbelasting is en waar je het geld eventueel nog kan aanwenden in de notionele intrestaftrek.

  MAAR, een stuk van je bedrijf verkopen werkt op heel korte termijn erg kostenbesparend, ALTIJD.

  Bv, een bandenfabrikant verkoopt zijn staaldraadafdeling, plots minder mensen in het bedrijf, minder administratie, minder strategisch beheer enz… op korte termijn blijven de prijzen hetzelfde.
  Het jaar erna beslist het bedrijf die de staaldraadtak heeft overgenomen hun prijzen met 30% te verhogen, dus nadelig voor de bandenfabriekant.

  Of gewoon eens 30% van je personeel op straat zetten, heel snelle kostenbesparing want je verkoop blijft in het begin hetzelfde maar je hebt een pak minder inkomsten. Jaren daarop is je expertise,klantendienst en uiteindelijk je verkoop in elkaar gestort omdat je nu eenmaal teveel personeel op straat hebt gezet.

  Ander voorbeeld, systematisch besparen op onderhoudt en investeringen, gevolg op korte termijn heel hoge winsten want je verkoop blijft hetzelfde terwijl je kosten beperkt blijven. Op lange termijn ben je de dupe want dan kun je plots niet meer mee, als schoolvoorbeeld BP. Die hebben die techniek toegepast, bonusen en masse binnengerijft en wanneer het dan slecht ging (wegens problemen zoals falende platforms, barst in pijplijn in Alaska) veel bestuursleden buitengezet met nog een gouden parashute en het bedrijf dat bijna een zinkend schip was overgelaten aan de nieuwe top.

  Superbonusen uitkeren op jaartargets is om problemen vragen, als de top uit is op de bonus gaan ze alles te werk zetten en als het moet de korte termijn strategie

 11. Theo says:

  @ Frederic

  I understood your point very well, I can assure you. It’s just that the world within a company operates is not static. on the contrary, the business environment is very dynamic… if you wish you can compare it to the 6 shocks of Econoshock, just of different type.

  Think Canon & HP deal. The CEO of HP was not fired because she did a bad job… people just have all sorts of dynamics… yes, it happens that even Board members can act irrational.
  Once you are gone from your post/functions/company the world of the deal you put in place doesn’t remain in a frozen state.
  Furthermore to the point, a winning strategy can only be successful in time if it is executed properly… with necessary changes applied along the way to reflect the changing environment.
  Think about it in terms of your future being in the hands of the work your successor is able to deliver! I’m sorry, but I don’t mind paying for my mistakes, but I do mind having to pay for those of others without having any kind of say over it.

  Your story about the bandenfabrikant… very interesting I find btw. Let me put it like this to you: what if the company anticipated prices of steel were going to go up and the supplier actually wanted an increase of 50%. What if they couldn’t pass this on to their own clients? Then the transaction would make sense business wise.

  The other one… well what can I say, utility and energy companies are notorious for running their equipment down. It’s due to the pressure of boom and bust.
  When oil is at $100-$150 you make it run full speed in order to take advantage of the market dynamics… because you know very well what’s coming the year after!

 12. incognito says:

  Scrutinizer:

  Mijn punt is niét dat het boni-systeem niet zo ontwikkeld kan worden dat het de LT stabiliteit van het bedrijf in het gevaar brengt. Dat is ongetwijfeld mogelijk (op de manier die Geert voorstelt).

  Mijn punt is wél dat het moreel niet verantwoord is dat sommigen zoveel meer verdienen dan anderen. Ik betwijfel of ze evenveel (tot 100 keer meer) meer bijdragen aan een bedrijf.

  Dit is ook om een puur utilitaire reden nefast. Het staat buiten kijf dat de grote kloof tss rijk en arm een van de hoofdoorzaken was van grote depressie. En er zijn aanwijzingen dat dit ook nu het geval was (die kloof is in de VS trouwens opnieuw even groot geworden als in 1929):

  Even conservative-leaning economists are bewailing the consequences of overgenerous compensation at the business summit. Huge “short-term rewards” for Wall Street’s finest, as economist Robert Samuelson wrote last week , “blinded them to the long-term dangers” inherent in the hazardous risks they were taking – with other people’s money.

  But decades of concentrating wealth have had consequences that go even deeper into the roots of the current Wall Street crisis. That concentrating served to inflate America’s now-popped housing bubble. In metro areas throughout the United States, housing costs rose fastest in those areas where income and wealth had concentrated most intensely.

  Asset bubbles like the housing speculative surge come naturally to extremely unequal societies. Inequality has always unleashed dynamics that make speculation inevitable.

  Where wealth tilts to the top, average people have less to spend. The wealthy, in turn, have less reason to plow that wealth into productive investment in the “real” economy, simply because average people can’t afford to buy whatever that investment might produce.

  But big wealth-holders have to do something with their dollars. They can, after all, only personally consume so much. So what happens with the dollars the wealthy cannot consume and cannot invest productively? The wealthy plow these dollars into speculation.

  *The concentration of wealth at the top*, of course, doesn’t just leave the wealthy with more wealth. They have more power, too, more clout in the political sphere. Over recent decades, America’s wealthy have translated that power into electoral and lobbying blitzes that have swept away consumer- and homeowner-friendly government regulations.

  http://www.greeneconomics.org.uk/page397.html

 13. incognito says:

  Die grote kloof tss rijk en arm heeft trouwens ook op vele andere vlakken zeer nefaste gevolgen (niet louter op het economische). Het is wat mij betreft een van dé grote mankementen, inherent aan het kapitalistische vrije mark systeem (dat in wezen natuurlijk het goeie systeem is voor onze maatschappij, het moet enkel op tal van manieren ‘gecheckt’ en ‘gebalanced’ worden):

  In the smoking rubble of market fundamentalism, we are all being forced to rethink the principles that order our societies – and one small, shining idea is rising again from the wreckage. It is the idea of human equality.

  The need for us to return to this, our best and most basic instinct, is spelled out in a new book by Professor Richard Wilkinson and Dr Kate Pickett called The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better. It is the culmination of 25 years of scientific research. The truths it contains provide us with a compass to rebuild our societies, and a reason to be optimistic. There is a way we can make our societies dramatically better – and the impulse to do it is hard-wired into each of our brains.
  http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/johann-hari/johann-hari-the-one-lesson-of-this-crisis-is-the-need-for-a-more-equal-society-1668814.html

 14. incognito says:

  euh: “…dat het de LT stabiliteit van het bedrijf NIET in het gevaar brengt.”

 15. frederic says:

  @theo,

  It’s actually a very long discussion, your point about a changing world, a dynamic business enviroment is absolutely correect. But when I would have a big company with and some apointed CEO who is earning milions I would expect from a person like that he or she is also worth milions. He or she getting payed milions should be so talented that they can anticipate one the dynamic market, on the changing world. This is just the whole point of running a succesfull company. anticipating the future situations. If someone can only anticipate for the upcumming year, well then person ain’t worth big bonuses.

  To stay in the oil story, when oil prices where climbing ,shell, BP (again bad managing) and some other oil company’s started to buying in extremely big stocks. Some months later the prices fell down and they had so sell there stocks with negative figures. This had offcourse a dramatic effect on the fourth quarter and there bonus will get cut. But this loss will effect those company’s for a long time because it has infected there cash position and they stopped investing in oil exploration.
  Other companys like Chevron and Exxon didn’t buy in stocks, they don’t have an effected cash position and they are still investing.
  Shell management for example will probably only get a lower bonus last year, when the lack of investment is going to show up is in a few years when the current management will be long resting on the beach.

  There are thousands of examples why bonuses should be payed of later to push the CEO’s and the board into long term strategys.

 16. incognito says:

  “Update – Wat ik me vandaag nog afvroeg: zou er niet een andere vorm van deloyale concurrentie op langetermijn ontstaan. De huidige crisis heeft geleerd dat centrale banken tussenkomen, als een bank het systeem kan doen wankelen. Als je dus klant bent bij een bank die “too big to fail” is, dan ben je beter beschermd dan bij de kleinere banken.”

  de crisis heeft ook geleerd dat je zeer veilig zat bij kleine banken (centea, argenta, …), zeker als ze niet beursgenoteerd waren

  en dat niemand geld verloren heeft, belegd in een bank, ook als ie failliet ging (zolang het land maar kredietwaardig bleef)

  en het is daar dat het schoentje wel eens zou kunnen gaan wringen tijdens de volgende ‘act’ in het drama (will come to a bank near you in the near to not so distant future)

  ik denk dat de dollar een hoofdrol zal vervullen in die act:

  http://www.ft.com/cms/s/0/2f842dec-38d8-11de-8cfe-00144feabdc0.html?nclick_check=1

  America’s policy is pushing China towards developing an alternative financial system. For the past two decades China’s entry into the global economy rested on making cheap labour available to multi-nationals and pegging the renminbi to the dollar. The dollar peg allowed China to leverage the US financial system for its international needs, while domestic finance remained state-controlled to redistribute prosperity from the coast to interior provinces. This dual approach has worked remarkably well. China could have its cake and eat it too. Of course, the global credit bubble was what allowed China’s dual approach to be effective; its inefficiency was masked by bubble-generated global demand.

  China is aware that it must become independent from the dollar at some point. Its recent decision to turn Shanghai into a financial centre by 2020 reflects China’s anxiety over relying on the dollar system. The year 2020 seems remote, and the US will not pay attention to something so distant. However, if global stagflation takes hold, as I expect it to, it will force China to accelerate its reforms to float its currency and create a single, independent and market-based financial system. When that happens, the dollar will collapse.

  The writer is an independent economist based in Shanghai and former chief economist for Asia Pacific at Morgan Stanley

  Copyright The Financial Times Limited 2009

 17. Theo says:

  @ Frederic

  Indeed it’s a very long discussion.
  I understand your point and need of stability and predictability, but that’s not the job of a CEO.

  A CEO is not a fortune teller!
  It’s his/hers job to gather as much information and data as possible in order to assess the environment. They are being paid to make and take all the difficult decisions and have them implemented. They also get paid to form the strategy, but it still needs to be approved by the Boards… it’s not a one man show, even though in the public eye they are the public figure. Furthermore their job is to be realistic about their own capabilities and shortages, to lead those under them and to have the humility to hire people who are smarter than them. If anyone comes and tells you he is the reincarnation of Superman, don’t hire him!

  Long term… most CEOs or even managers today have an average tenure of just a few years. Not long enough I’m afraid to actually accomplish too much. This is the root of the actual short term performance drive if you ask me and as proven by wide research.
  In economics no one can tell you what would happen beyond a period of 2 years… hence the workings of national or central banks and the structure/pricing/liquidity/premium/convertibility of the treasuries and bonds they issue.

  Furthermore as evidence has shown since the publishing of The Black Swan, reality is very different from the cozy models some have tried to put it into… driven by the desire of stability, predictability and risk management processes rooted in and based on data of just 5 years!

  This is what I like about Econoshock… the 6 shocks and how people react to them. Because those are the things which would eventually end up having a profound effect on every decision to be taken in our personal and professional lives… if not by us, then so by others.

 18. incognito says:

  de crisis heeft ook geleerd dat kleine banken zeer veilig zijn (waren), zeker als ze niet beursgenoteerd waren: argenta & co bleven buiten schot

  en dat niemand geld verloren heeft, dat op een bankrekening stond, zolang de staat kredietwaardig bleef

  en het is daar dat het schoentje zou kunnen gaan wringen, tijdens de volgende ‘act’ van het financieel-economisch drama dat zich sinds eind de jaren 90 aan het ontwikkelen is (voor binnen een paar maanden of een paar jaar, wie zal het zeggen): remember argentina

  tijdens die act zou de kingpin van het hele systeem wel eens kunnen uitgroeien tot de hoofdrolspeler (met alle gevolgen van dien voor de US):

  (geen link want deze site houdt blijkbaar niet van ft.com, krijg ze niet gepost)

  America’s policy is pushing China towards developing an alternative financial system. For the past two decades China’s entry into the global economy rested on making cheap labour available to multi-nationals and pegging the renminbi to the dollar. The dollar peg allowed China to leverage the US financial system for its international needs, while domestic finance remained state-controlled to redistribute prosperity from the coast to interior provinces. This dual approach has worked remarkably well. China could have its cake and eat it too. Of course, the global credit bubble was what allowed China’s dual approach to be effective; its inefficiency was masked by bubble-generated global demand.

  China is aware that it must become independent from the dollar at some point. Its recent decision to turn Shanghai into a financial centre by 2020 reflects China’s anxiety over relying on the dollar system. The year 2020 seems remote, and the US will not pay attention to something so distant. However, if global stagflation takes hold, as I expect it to, it will force China to accelerate its reforms to float its currency and create a single, independent and market-based financial system. When that happens, the dollar will collapse.

  The writer is an independent economist based in Shanghai and former chief economist for Asia Pacific at Morgan Stanley

  Copyright The Financial Times Limited 2009

 19. Koen2 says:

  de crisis heeft ook geleerd dat kleine banken zeer veilig waren, zeker als ze niet beursgenoteerd waren

  en dat niemand geld verloren heeft dat op een bankrekening stond, zolang het land waar de bank zich bevond kredietwaardig bleef

  en het is daar dat het schoentje wel eens zou kunnen wringen tijdens de volgende ‘act’ van het drama, de dollar zal imo immers centraal staan tijdens die act, met alle mogelijke gevolgen van dien voor de VS (remember argentina):

  America’s policy is pushing China towards developing an alternative financial system. For the past two decades China’s entry into the global economy rested on making cheap labour available to multi-nationals and pegging the renminbi to the dollar. The dollar peg allowed China to leverage the US financial system for its international needs, while domestic finance remained state-controlled to redistribute prosperity from the coast to interior provinces. This dual approach has worked remarkably well. China could have its cake and eat it too. Of course, the global credit bubble was what allowed China’s dual approach to be effective; its inefficiency was masked by bubble-generated global demand.

  China is aware that it must become independent from the dollar at some point. Its recent decision to turn Shanghai into a financial centre by 2020 reflects China’s anxiety over relying on the dollar system. The year 2020 seems remote, and the US will not pay attention to something so distant. However, if global stagflation takes hold, as I expect it to, it will force China to accelerate its reforms to float its currency and create a single, independent and market-based financial system. When that happens, the dollar will collapse.

  The writer is an independent economist based in Shanghai and former chief economist for Asia Pacific at Morgan Stanley

  Copyright The Financial Times Limited 2009

  http://www.ft.com/cms/s/0/2f842dec-38d8-11de-8cfe-00144feabdc0.html?nclick_check=1

 20. Anonymous says:

  Update / Dat is jammergenoeg zeker het geval, ik ken er die reeds naar een “geredde” grote zijn overgestapt om die reden. (zelf zit ik al 24jaar bij een grote ambetante)

  Het is jammer voor kleine banken, maar hoe kan je als kleine spaarder/belegger nu weten waar je aan toe bent?
  Die staatsgarantie is natuurlijk maar zoveel waard als je eigen huis met je eigen huis en dat van de buren verzekeren, maar zolang niemand dat door heeft…

  Maar ik ken er gelukkig ook die zweren bij hun kleine bank en er niet zullen weggaan.

  Ook in Zwitserland, na behoorlijk doorzakken, vertelde de hotelbaas ons dat hij bij een kleine streekgebonden bank was, net als vele zelfstandigen en KMO’s in de regio. Louter “echt” (nou ja) bankieren. Geen goed woord voor UBS en consoorten, maar regelrechte minachting. En nog een scheut Poire-William, ‘t was best wel te doen daar, die crisis.

 21. Bart says:

  oeps, naam vergeten en nu heb ik echt niets binnen. Is er geen functie om achteraf typos te verbeteren?

 22. Pain d'Or says:

  Iemand die zich de vraag wilt stellen waarom deze exessen plaatsvinden komt uit bij de bron. (oorzaak)

  In een zwevend monetair systeem zoals wij dat kennen, waar collectieve verarming aan iedereen wordt opgedwongen is het pure noodzaak om steeds harder te lopen om dezelfde te blijven. (gevolg)

  Uiteindelijk worden we allemaal marathonlopers en blijven we nog steeds dezelfde, vandaar ook de overload, stress, burnout, flippende mensen (Amersfoort), uitval, etc……

  Het is dan toch ook niet verwonderlijk dat op actie een reactie volgt. (De wet van oorzaak en gevolg).

  In een ge-ankerd monetair systeem, is de noodzaak om steeds harder te lopen om dezelfde te blijven vrijwel niet aanwezig.

  In mijn opinie, in de huidige omstandigheden, is extra regelgeving dan ook slechts weer een nieuwe vorm van symptoombestrijding. (en weer meer karzitters)

  Ieder doordenkend mens begrijpt toch dat de huidige situatie gaat uitmonden in drama, durven we niet op lange termijn te kijken of draait het dan uiteindelijk allemaal uit op de bevrediging van het ego op de korte termijn.

  Is het niet beter naar de essentie te gaan en eerst de bron aan te pakken………?

 23. Scrutinizer says:

  @Koen2 om 7.54:
  (Ik reageer alvast zonder te kijken wat anderen eventueel al geschreven hebben)

  “Mijn punt is wél dat het moreel niet verantwoord is dat sommigen zoveel meer verdienen dan anderen.”
  Euhm, als dat de uitkomst is van een ECHT vrije markt (dus niet eentje waar beroepsgroepen via licenties en overheidsregulering anderen de toegang proberen te ontzeggen), dan wel. Of hoe zou jij het anders bepalen? En dan bedoel ik niet slechts: hoe je het administratief voor mekaar denkt te krijgen (dat kennen we vanuit de USSR bv.) maar welke morele maatstaf je ervoor zou ontwikkelen.

  “Het staat buiten kijf dat de grote kloof tss rijk en arm een van de hoofdoorzaken was van grote depressie.”
  Neen, dat staat helemaal niet buiten kijf. Het is gewoon het resultaat van een monetaire bubble die barstte gevolgd door desastreus beleid van de toenmalige regering die daardoor succesvol een recessie in een lange en diepe depressie wist om te zetten door de vrije markt buiten werking te stellen waardoor nieuwe evenwichten niet makkelijk gevonden konden worden. Maar los daarvan… “Dit is ook om een puur utilitaire reden nefast.”
  Oeps, dat was effe slikken. Een utilitarist zowaar. Wat mij betreft, als iets an sich immoreel is, dan kan louter de vaststelling dat het wel werkt en voor velen grote voordelen oplevert, dit nog steeds niet rechtvaardigen. Je hebt principes of je hebt er geen.

  Verder klopt het grootste deel van de Engelstalige analyse niet (ongeacht hoeveel mensen op wat voor summit dan ook het ermee eens zijn net zoals de aarde wel degelijk om de zon draait en niet omgekeerd ook al stond Gallileo Gallilei alleen met zijn opvattingen van nochtans heel prominente “geleerden”).
  Bv. “In metro areas throughout the United States, housing costs rose fastest in those areas where income and wealth had concentrated most intensely.”
  Tja, so what? Logisch toch dat huizenprijzen het hardst stijgen in de beste buurten? Maar dat treft de “kleine man” dus juist niet, in tegendeel, dat de veelverdienen meer op kosten gejaagd wordt, nivelleert juist weer enigszins.

  “The wealthy, in turn, have less reason to plow that wealth into productive investment in the “real” economy, simply because average people can’t afford to buy whatever that investment might produce.”
  Ah, dus de arme sloebers hebben niet genoeg om er pakweg een nieuw geproduceerde GSM of laptop of auto mee te kopen, maar wel om er overgewaardeerde grond mee te kopen? Ja, goh, laten we daar vooral in beleggen, dat kan ik vast opnieuw aan nog meer geld doorverkopen aan iemand die amper in zijn dagelijks levensonderhoud kan voorzien.

  “Over recent decades, America’s wealthy have translated that power into electoral and lobbying blitzes that have swept away consumer- and homeowner-friendly government regulations.”
  Klopt, maar dit heeft niets met inkomensongelijkheid te maken. Evenmin met ECHT kapitalisme. Bedrijven die met de overheid in bed liggen is corporatisme. Uiteraard ben ik daar tegenstander van, maar dus niet van een ECHT vrije markt. Het jammere is dat vele mensen die kapitalisme met corporatisme verwarren waardoor (echt) kapitalisme onterecht een slechte naam gekregen heeft.

  De link aan het eind en die in het volgende artikel heb ik vervolgens niet meer bekeken.

  Niettemin volgende (gratuite) statement:
  De meest succesvolle societies zijn o.a. Hong Kong en Singapore. Erg equal zijn die niet. Maar het maakt nogal een verschil wat de oorzaak van inequality is. Als dit komt door corporatisme, zoals in de meeste derde wereldlanden waar enkele ondernemers politici -zowel rechtse als linkse- omkopen om de markt af te schermen, concurrentie te weren en zodoende zelf rijk te kunnen blijven en de rest te kunnen uitzuigen door hen te dwingen artificieel dure producten te consumeren, dan heeft dit inderdaad nadelige gevolgen voor de hele samenleving en zulke landen met artif…

 24. frederic says:

  In my company (wich isn’t small, about 35.000 employers) the CEO and the board are fully responsible of the operational and strategic management.

  Operational en strategic management is planing the company’s long term future because every diccision made will effect long term future and it’s ment to be this way. This is why some company have failed and other are succusfull.

  It is very easy to make diccisions to get a short term result and collect your bonus, then leave the company (wich is happening many times). The CEO on my company is CEO since 9 years ! The board has changed a bit but not much. THis is because he has some talent to steer the company in the (long) term future.

  BTW, subprimes and CDO’s where very succesfull producte with large profits in the short term, but you do know what happend on the long term. So was is correct that the Bank CEO’s and board got massive bonusses a few years ago on the profits of the subprimes and CDO’s ? Now those same products destroyed there own company and about the whole world economy.

  @Srutinizer
  Hong Kong en Singapore worden regelmatig aangehaald als voorbeelden van de vrije markt en hoe goed het wel aalemaal werkt.
  Ik vind dit persoonlijk een beetje larie aangezien deze twee zogenaamde vrije markten wel opereren in een wereld welke een meer gereguleerde markt heeft.
  Met vrije markt moet men dubbel waakzaam zijn naar de hebzucht en naar het feit dat de mens niet verder kijkt dan zijn neus lang is. Over het financiele systeem verwijs ik maar direct naar hier http://www.econoshock.be/2009/martin-wolferine/ . Over de rest, zonder regulatie en subsidiering hadden we noggeen hybride wagens, nog geen deftige zonnepanelen of windturbines enz…

 25. frederic says:

  @Pascal,

  Laat het mij heel kort stellen, u heeft blijkbaar 0.0 realistische kennis van zonnepanelen en windturbines.

  Waar dat indianenverhaal van die electrocutie mag vandaan komen weet ik alvast ook niet.

  Ik kan u enkel aanraden om uw sceptische ideeen rond zonnepanelen enkele uurtjes in het schuif te steken en tijdens die uurtjes wat technische gegevens opzoekt van zonne en windenergie, eveneens wat opzoekingswerk naar het rendement van centrales die op fosiele brandstof draaien (kolen, diesel, gas, ….) Ik heb hier op deze Blog al wat berekeningen neergezet naargelang de werkelijke opbrengst en rendementen van fosiele tov zonne/windenergie u zou nog verschieten.

  Wil ik er ook nog aan toeveogen dat het misschien veel makkelijker is dat vat olie of die schep kolen in brand te steken en er electriciteit van te maken dan high tech producten zoals zonneenergie te gebruiken. Maar zonneenergie is ONeindig, fosiele brandstof is eindig en niet binnen duizend jaar maar waarschijnlijk nog binnen veel van onze huidige generaties

 26. incognito says:

  @scrutinizer

  1. “Mijn punt is wél dat het moreel niet verantwoord is dat sommigen zoveel meer verdienen dan anderen.”
  Euhm, als dat de uitkomst is van een ECHT vrije markt (dus niet eentje waar beroepsgroepen via licenties en overheidsregulering anderen de toegang proberen te ontzeggen), dan wel.”

  Dus als iets een uitkomst is van een ECHT vrije markt, dan is het volgens jou per definitie moreel verantwoord. Kinderarbeid was in de negentiende eeuw een dergelijke uitkomst in Europa (net zoals slavernij). En bijgevolg moreel verantwoord. Dit ruikt naar stekeblind vrije markt fundamentalisme (waarmee bijgevolg niet te argumenteren valt).

  2. “Het staat buiten kijf dat de grote kloof tss rijk en arm een van de hoofdoorzaken was van grote depressie.”
  Neen, dat staat helemaal niet buiten kijf. Het is gewoon het resultaat van een monetaire bubble die barstte gevolgd door desastreus beleid van de toenmalige regering die daardoor succesvol een recessie in een lange en diepe depressie wist om te zetten door de vrije markt buiten werking te stellen waardoor nieuwe evenwichten niet makkelijk gevonden konden worden.”

  Toegegeven: niet iedereen aanvaardt dat die kloof een hoofdoorzaak was van de depressie. Maar ze staat in elk geval wel bovenaan de lijst bij serieuze mensen zoals Eccles & Galbraith. Verder is het ook zo dat de grootste schade aan de US economie werd toegebracht tijdens de regering van Hoover. In 1932 begon het herstel (toen duidelijk begon te worden dat Hoover aan de macht zou komen).

  “Hoover feared that too much intervention or coercion by the government would destroy individuality and self-reliance, which he considered to be important American values. Both his ideals and the economy were put to the test with the onset of The Great Depression. At the outset of the Depression, Hoover claims in his memoirs that he rejected Treasury Secretary Mellon’s suggested “leave-it-alone” approach.[25] Critics, such as liberal economist Paul Krugman,[26][27] on the other hand, accuse Hoover of sharing Mellon’s laissez-faire viewpoint.”

  3. Maar los daarvan… “Dit is ook om een puur utilitaire reden nefast.”
  Oeps, dat was effe slikken. Een utilitarist zowaar.”

  Neen: ik gebruikte de term ‘utilitair’ in de zin van ‘functioneel’. Los daarvan: er is in se niks mis met de utilitaire filosofie.

  4. Verder klopt het grootste deel van de Engelstalige analyse niet (…) Bv. “In metro areas throughout the United States, housing costs rose fastest in those areas where income and wealth had concentrated most intensely.”

  Gelieve niet selectief te quoten. De hele paragraaf luidt:

  That concentrating served to inflate America’s now-popped housing bubble.In metro areas throughout the United States, housing costs rose fastest in those areas where income and wealth had concentrated most intensely.”

  5. “The wealthy, in turn, have less reason to plow that wealth into productive investment in the “real” economy, simply because average people can’t afford to buy whatever that investment might produce.”
  Ah, dus de arme sloebers hebben niet genoeg om er pakweg een nieuw geproduceerde GSM of laptop of auto mee te kopen, maar wel om er overgewaardeerde grond mee te kopen? Ja, goh, laten we daar vooral in beleggen, dat kan ik vast opnieuw aan nog meer geld doorverkopen aan iemand die amper in zijn dagelijks levensonderhoud kan voorzien.”

  Voor zover die ‘arme sloebers’ overgewaardeerde grond kochten, werd dat mogelijk gemaakt door je ‘vrije markt’ en met name banken die veel winst maakten op hun ‘subprime mortgages’.

  6. “Over recent decades, America’s wealthy have translated that power into electoral and lobbying blitzes that have swept away consumer- and homeowner-friendly government regulations.”
  Klopt, maar dit heeft niets met inkomensongelijkheid te maken. Evenmin met ECHT kapitalisme. Bedrijven die…

 27. Theo says:

  I must say, having studied under someone who is a world authority on alternative energies… it’s not there yet!!!
  I have personally studied wind energy and friends of mine from E&Y in India have done extensive visibility and rentability studies for private investment and private-public partnerships… no matter how you slice or dice it, the case has no merits on its own.

  On Hong Kong and Singapore, both of which I know very very well…
  First of all they are not the same and never will be. Singapore is more or less a central market dictatorship, while Hong Kong is a real free market economy without a political system.
  Second of all while Singapore is turned towards India’s future, Hong Kong has been detrimental in the development of China.
  Last but not least, the Singapore you see was built with money from Hong Kong!
  What they both have in common is the emphasis put on Education of the current and future generations. There is no official social safety network, but all residents are provided for: hospitals are free, taxes are very low and charities are involved in all social sectors providing health, education and housing.
  Both have no natural resources other than the brains and hands of the people who chose to live&work there; both have very modern and efficient infrastructures (one of the few money making infrastructures in the world!); both are investing in the technology and the economies of the future; both have a high % of entrepreneurship.

 28. Theo says:

  @ Koen2

  Scandinavian lifestyle for all of us?
  Hm… having met many of them all over the world, you should ask them why they all want to get out of there!
  Maybe you should go to Norway and Denmark and see all the kids using drugs and sleeping in the parks… yes, the government provides them with the means to subsist (not exist!) that way, I grant you that much! Let’s see what happens now they lost so much money in the American Dream!
  Maybe you should also go to Spain or wherever and see them binge drinking like there is no tomorrow… doesn’t look like a very happy or healthy lot to me!
  Yes they have a few successful entrepreneurs you hear about… but all of them concentrate on making their money from business abroad thus avoiding the tax system back home!
  Even in Australia I’ve seen so many of them… the government pays for both their education and the expenses, and not even one of them has any plans to go back.

  Not all that glitters is gold!

 29. sebastian says:

  I suppose Geert gave the great example at Petercam and will only cash in in 3 – 5 years ?

 30. frederic says:

  Allee, de zonnepanelen, economisch verantwoord ??????

  JA.

  Zie volgende link http://www.zonnecellen.be/faq/kostprijs%20zonnepanelen.html om te beginnen waar de prijzen van de conventionele energie trouwens gebaseerd zijn op de huidige (lage) olie en gasprijzen, eveneens is uranium nog steeds goedkoop want we zijn grotendeels de Russische an Amerikaanse kernkoppen aan het opsouperen (FYI) .

  Bovendien, het zonnepaneel verdient zichzelf in energie terug op 8 maanden , dus de energie die nodig is om het paneel te maken heeft het zelf aangemaakt in 8 maanden.

  Daar komt nog eens dat energie van de zon zo goed als overal ter wereld beschikbaar is, ook hier in Belgie. Vergis u niet dat iedere gram fosiele brandstof onder gelijk welke vorm hier in Belgie een ingevoerde liter is, want we hebben hier geen olievelden, aardgasvelden, steenkoolmijnen, …. welke dus negatief weegt op de handelsbalans. Heeft u enig idee welke kostprijs dit wel heeft voor een land als Belgie ???

  Het is makkelijk re rekenen met pure cijfers , “wat kost het ?” maar als men eens verder kijkt dan de neus lang is ziet men al direct dat het ene geld is die rechtstreeks naar het midden oosten verhuist, een kostprijs is die heel sterk variabel is en moeilijk te voorspellen (binnen 5 jaar, 200$/barrel?) de kostprijs van je zonneinstallatie die weet je , en kun je perfect berekenen over decenia.

  De berekeningen over de hoeveelheid joule/CO2 per KWu electriciteit heb ik hier reeds eens gezet maar vind ze niet direct terug.
  Het kwam er op neer dat een middelmatige zonnepaneelinstallatie gemakkelijk de equivalent in electriciteit opbrengt als 600 kubieke meter gas (gelijkwaardig aan 600Kg diesel )

  PS : ik werk niet voor de zonneindustrie, maar voor de petroleumindustrie ;-)

  Soit, ‘t is nogal off topic,

 31. Scrutinizer says:

  @koen2:

  1. “Kinderarbeid was in de negentiende eeuw een dergelijke uitkomst in Europa”
  Ik had het dan ook -zoals je zelf nochthans aangaf- over een ECHT vrije markt, dus niet over corporatisme van toen (dat ik ook verderop afkeurde).
  Bovendien heb jij nog steeds geen maatstaf gegeven op basis waarvan jij dan de lonen (prijzen, subsidies) zou rechtvaardigen en denk eraan “een behoefte is geen recht”.

  2. Over oorzaken van de depressie denken Austrians anders dan Keynesianisten en misschien is een analyse van de school die reeds in de jaren ’20 de ellende van het volgende decennium voorspelde wel betrouwbaarder dan die van mensen die het achteraf nog steeds niet begrepen hebben.

  3. Toch wel. Als iets an sich immoreel is maar het blijkt toch te werken, dan maakt dit het nog niet moreel. Dus bv. als afpersing door de overheid georganiseerd effectief is om de armoede te bestrijden (door met de buit sinterklaas te gaan spelen), dan blijft dit noch steeds afpersing en dus immoreel, ongeacht of er wellicht mensen mee geholpen werden en ongeacht of zelfs de samenleving als geheel erop vooruit gaat. Vergelijk: als de overheid in een dorp besluit dat 2 vrouwen zich moeten prostitueren ten bate van 20 eenzame mannen, dan zijn er slechts 2 benadeelden en 20 mensen wier geluksniveau de hoogte inschiet, maar het blijft immoreel.

  4. Ik denk dat ik je punt niet begrijp.

  5. Subrpime is het gevolg van CRA, een overheidsprogramma dat banken dwong onkredietwaardige lui toch “een kans te geven” kortom socialisme op zijn Amerikaans. Met vrije markt heeft dit niet veel te maken.

  6. Ja, helaas. Dit zou ondervangen kunnen worden als men bij grondwet vastlegt dat de staat gereduceerd wordt tot een nachtwakersstaat en dat al de rest an de vrije markt overgelaten wordt. Van zodra er geen stricte scheiding is van economie en staat, loopt het mis. Als overheden minimum en maximum prijzen, allerhande quota, bealstingen, vergunningen, berroepseisen etc. kunnen opstellen, dan nodigt dit uit tot gelobby en omkoperij. Neem die macht dus bij de overheid weg en dan kunnen bedrijven de overheid niet meer misbruiken om wetten op maat te maken teneinde hun eigen positie te vrijwaren van concurrentie. (Dat geldt trouwens eveneens voor vakbonden en hun algemeen bindendverklaring van CAO’s).

  7. Ligging. So what? Hong Kong is welvareder dan het vlak ernaast gelegen Shenzhen. Nu nog, maar zeker voor de geleidelijke liberalisering sinds ’79. De ligging is dus niet de doorslaggevende factor.
  Zelfde geldt voor Singapore: toen het zich in de jaren ’60 van Maleisie afscheidde was het net zo arm. Waarom is Johor Baru (1e stad over de grens) niet net zo succesvol als Singapore? De ligging is wederom niet wat het verschil maakt.
  Noorwegen was -zeker vergeleken bij zijn buurlanden- achtergebleven gebied tot … er olie gevonden werd. Dus hen als argument gebruiken is zoiets als Kuwait bewonderen om zijn rijkdom. Zweden en Finland doen het inderdaad vrij goed. Maar de VS eveneens en zelfs nog beter. En nu komt het: vele Zweden en Finnen immigreren wel naar de VS (ik neem aan niet om hun leven bewust te verslechteren), maar hoevele Amerikanen gingen hun heil zoeken in Scandinavie?
  Vandaar ook mijn bezwaar tegen allerhande lijstjes opgesteld door allerhande instituten die vanuit hun ivoren toren eens gaan bepalen wat nou de levenskwaliteit bepaalt en hoe we een ranking kunnen opstellen. Dat is net zo naief als wanneer de opperste soviet de prijzen van staal meende te kunnen vaststellen of wanneer Greenspan denkt de rente te kunnen vaststellen. De echte maatstaf voor levenskwaliteit is niet wat een professor in zijn ivoren toren bedenkt, maar wat miljoenen mensen drijft om van Zweden (nochthans hoger in de rangschikking) naar de VS te emigreren.

  Zo, Koen, ik vind het een erg interessante discussie maar het kost me wel veel tijd, dus ik vrees dat ik er -op deze draad tenminst…

 32. incognito says:

  @Theo: Who spoke about Spain? I only said that some countries with low income inequality (like the scandinavian countries) scored very high on the ‘best to live’ index.

  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index

  That said: I’ve lived in Spain and people there seemed to me to be much happier than in Belgium. I certainly had a great time:)

  Don’t know how ‘equal’ their society is though.

  I bet you met most of those Scandinavian people outside Scandinavia. The reason why they (or some of them) were abroad is maybe that they didn’t like their life back home… Not really a ‘random’ sample of Scandinavians…

  I also didn’t speak about government policies. Only about equal and less equal societies.

  Less equal societies are much less prone to being happy and ‘good’ societies. That’s my point. This doesn’t imply that every inequal society will be a ‘bad’, dysfunctional society. It only makes it much more likely (much depends f.i. on how the inequality is perceived, if people don’t have problems with it, f.i. because they think that they too could become rich(er), the inequality might cause less problems than in societies where this is not the case).

  And an equal society is also certainly not per definition a ‘good’ and ‘happy’ society. There are many reasons why it may be a ‘bad’, dysfunctional society (extreme poverty, war, dictatorship, …).

 33. Theo says:

  @ Koen2

  I was talking about the Scandinavians going on drinking holidays to Spain… and not about the Spanish people themselves.

  Further to your point… I hope you are not suggesting there is no connection between political/governmental policies and societies!?

  Further, about the “randomness” of the sample of Scandinavians I have met… Let’s keep statistics out of it! and hope the same mathematical models of risk management used in the financial sector have not become as widely used in solving our societal problems!!!
  Behavioral Science has proven that in the realm of probabilities, there are a lot more fat tails than bell curves

Leave a Reply