Foute energie-subsidies

Published: November 23, 2010 10:01 am
This article received : 47 Comments

De laatste weken heeft het subsidiemechanisme voor hernieuwbare energie (en dan vooral zonnepanelen en biomassa) heel wat aandacht gekregen. Mijn persoonlijke mening: gerichte subsidies zijn noodzakelijk om deze technologie door te laten breken, maar moeten op een efficiënte manier toegekend worden. Iets wat vaak niet het geval is.

Zonnepanelen

Subsidies voor zonnepanelen doen de vraag stijgen, doordat de investering rendabeler wordt. Deze stijgende vraag leidt tot schaalvoordelen, wat dan weer een prijsdaling tot gevolg heeft. In een ideaal geval reageert het subsidiemechanisme op een transparante en niet te bruuske manier op deze prijsdalingen, door de subsidies te doen dalen. Op die manier blijft de investering rendabel, zonder dat de winst (en dus de kost voor de maatschappij) te hoog is.

In werkelijkheid is het subsidiemechanisme voor PV-panelen weinig transparant, het lijkt bijna uit de losse pols opgesteld. De laatste jaren investeerde iedereen die een dak en wat spaargeld ter beschikking had in zonnepanelen, aangezien je zo’n investering in deze economisch zware tijden moeilijk kon laten liggen. Niet enkel particulieren, maar ook bedrijven en projectontwikkelaars pikten zo een graantje mee. Vooral de elektriciteitsverbruikers zonder zonnepanelen betaalden hiervoor. Het is duidelijk dat dit systeem niet in stand kon worden gehouden, en dat er eensubsidiedaling noodzakelijkwas. Toch is het gevaarlijk dat ditzo snel en weinig transparantgebeurt, de markt moet immers de tijd hebben om te reageren.


De aangekondigde subsidiedalingen veroorzaakten heel wat commotie in de sector, wat soms leidde totweinig genuanceerde uitspraken. Zo las ik inDe Tijd:

‘Overal klinkt het dat de elektriciteitsprijs stijgt doordat er meer zonnepanelen bijkomen. Maar het is net omgekeerd. Door meer zonne-energie wordt elektriciteit goedkoper’, zegt Decuyper (Enfinity). Hij baseert zich voor die verrassende conclusie op gegevens van het Zwitserse onderzoekbureau Cognis. Dat toonde aan dat zonne-energie ervoor zorgt dat de groothandelsprijs in Duitsland tijdens de middagpiekuren flink daalt. En dat is te danken aan de zonnepanelen die tussen 12 en 15 uur hun piekproductie berei

ken.

Het klopt dat de productie van elektriciteit door zonnepanelen op sommige momenten kan bijdragen tot een lagere groothandelsprijs. De fout in deze redenering ligt echter in het feit dat de factuur die de gebruiker betaalt ook onderdelen bevat, zoals de distributiekost. En laat het nu net daar zijn dat de groene stroomcertificaten worden doorgerekend. Een lagere groothandelsprijs betekent dusnietdat de kost voor de elektriciteitsgebruiker daalt. Dit effect is zelfs marginaal in vergelijking met de kost van de certificaten.

Biomassa

Naast de commotie rond de subsidies voor zonnepanelen, kwam het subsidiemechanisme voor biomassa (en meer specifiek de bijstook van biomassa in elektriciteitscentrales) onder vuur te liggen.

Biomassa bestaat in verschillendevormen, gaande van hout en koolzaadolie tot dierlijke vetten en palmolie. De milieu-impact van de verschillende vormen is sterk verschillend, en hangt onder andere af van de opbrengst per hectare, het transport en het landgebruik.

Waarom nu de commotie? Begin 2011 neemt Electrabel de centrale Max Green in dienst, een steenkoolcentrale die werd omgebouwd tot biomassacentrale. Brandstof van de centrale zijn houtpallets die geïmporteerd worden uit Canada. Alhoewel hout geen ideale brandstof is voor elektriciteitsproductie, en het transport heel wat milieukosten met zich meebrengt, krijgt de centralegroene stroomcertificatenvoor de productie van elektriciteit. Een maatregel die een veel duidelijkere impact heeft op de elektricieitsprijs dan de zonnepanelen van je buurman.

Toch zou het niet eerlijk zijn Electrabel te zien als de grote boeman. DeVlaamse wetgevinglaat dergelijke praktijken toe, elektriciteitsproducenten grijpen gewoon de kansen die ze krijgen, net zoals de burgers die hun dak vol zonnepanelen leggen.

Fossiele brandstoffen

Voor zij die klagen over de subsidies voor hernieuwbare energie, terwijl fossiele brandstoffen duidelijk goedkoper zijn: zo zwart-wit is de situatie niet, integendeel. Fossiele brandstoffen worden wereldwijd sterk gesubsidieerd. VolgensBloombergwerd er in 2009 wereldwijd tussen $43 miljard en $46 miljard steun toegekend aan hernieuwbare energie. Dit is ongeveer12 keer minderdan de $557 miljard steun voor fossiele brandstoffen in 2008.

Hernieuwbare energie zal hoe langer hoe meer noodzakelijk worden, niet enkel voor het groene aspect, maar ook voor de bevoorradingszekerheid

(security of supply)van energie. De subsidies voor hernieuwbare energie, die de vraag aanwakkeren en zo de kost van de technologie doen dalen, zijn daardoor investeringen voor de toekomst. Het is echter belangrijk dat er goed over nagedacht wordt. Er moet rekening worden gehouden met de markt, de beschikbare technologieën, de milieu-impact van de verschillende vormen van elektriciteitsproductie, de doelstellingen voor hernieuwbare energie, en de kosten voor de maatschappij. Een afbouw is noodzakelijk, maar moet geleidelijk verlopen. We mogen ook niet enkel focussen op energie, investeringen in gebouwen en transport brengen vaak voor een lagere kost meer op voor het milieu.

47 Responses to “Foute energie-subsidies”

 1. incognito says:

  “Toch is het gevaarlijk dat dit zo snel en weinig transparant gebeurd”

  http://www.gva.be/nieuws/wetenschap/aid992578/hersenen-spannen-dubbele-valkuil-bij-dt-fouten.aspx

  De dt-fout: de ene ergert er zich dood aan, de andere haalt de schouders op. Maar vast staat dat niemand er aan ontsnapt, ook geoefende schrijvers niet. “Zelfs als je een tekst aandachtig herleest, blijven dt-fouten nog vaak staan”, vertelt Lien Van Abbenyen, studente aan de Universiteit Antwerpen. Met haar eindwerk maakt ze kans op de Vlaamse Scriptieprijs.

  Uit vroeger onderzoek bleek al dat de werkwoordsvorm die het meeste voorkomt in de Nederlandse taal, zich ‘opdringt’ tijdens het schrijven.

 2. Ik vraag mezelf af of het subsidiëren van energiegebruik sowieso niet de verkeerde strategie is. Dat komt immers neer op het aanmoedigen van de vraag, terwijl we net de energievraag moeten beheersen. Ook energie die opgewekt wordt door hernieuwbare energiebronnen heeft immers belangrijke nadelen – je hebt er zelf een aantal aangehaald. Het kweken van biogewassen voor biobrandstof vereist grote hoeveelheden waterverbruik. In windmolens zitten materialen waarvan de voorraden veel te klein zijn om aan de vraag te voldoen. Enz. Er is wat dat betreft een zeer interessant boek van André Diederen, Global Resource Depletion. Het valt steeds moelijker aan te tonen dat al die hernieuwbare energiebronnen – als je het totaalbeeld bekijkt, wel degelijk duurzaam zijn.

  Nochtans denk ik dat je zelf de uitweg aanwijst. Als het subsidiëren van energiegebruik een kwalijke zaak is, schaf dan gewoon álle subsidies af, ook die voor fossiele brandstoffen. Zo sla je twee vliegen in één klap: je bevordert energiebesparing én hernieuwbare energie wordt goedkoper in vergelijking met fossiele omdat deze laatste meer gesubsidieerd wordt.

 3. Heleen says:

  Dank! Ik pas het snel even aan, kwestie dat de alerte geesten onder ons niet afgeleid worden bij het lezen van de tekst. :)

 4. Bart says:

  ahum… dubbele valkuil dus ;-)

 5. Theo says:

  Wouldn’t it be simpler to just cancel the subsidies for fossil fuels instead of creating a race between subsidies?

  Another thing I would like to suggest is to actually look closer at the proposals of Mr. Jeremy Rifkin with regard to the bottom up strategy of sustainable energy production and its optimal distribution.
  Why would we actually need to individually produce energy, sell it to the national grid and then buy it back for personal consumption? This could all be organised much better and at a cheaper cost.
  If the monopoly is too scared of loosing business… they should adapt their business model accordingly without trying to milk us in the process.
  I do not see where my “profit” lies in me having to spend my time sorting out garbage, spending money on special garbage bags and paying taxes to have my garbage collected when it all goes to a national monopoly which uses it as a resources to make electricity and charge me an arm and a leg for it.
  It is a sick system which is definitely not sustainable.
  We might as well develop a technology which can be installed in each apartment building and would allow residents to burn their own garbage.

 6. ducdorleans says:

  eerst even dit …

  “Dit is ongeveer 12 keer minder dan de $557 miljard steun voor fossiele brandstoffen in 2008.”

  als er ooit kan bewezen worden dat de Belgische Overheid mijn consumptie van diesel voor vervoer, en voor verwarming, subsidieert, mogen ze bij mij aanbellen om het gesubsidieerde bedrag terug te krijgen …

  laat ons wel wezen hé …

  als ik die 557 miljard ga googelen, dan kom ik op 10tallen websites die allemaal baden in een groene kleur … ze verwijzen allemaal naar de IEA (ik wist het niet, maar blijkbaar sinds een aantal jaren ook een groene organisatie) … mijn beste uikomst voor de werkelijke bron is deze pdf van de IEA Chief Economist … http://www.iea.org/files/energy_subsidies.pdf

  deze zegt o.a. “The country with the highest subsidies in 2008 was Iran at $101 billion” … que ? … Iran, waar redelijk wat olie voor weinig geld aan de oppervlakte kan gehaald worden als grootste subsidient ? … het ruikt imho naar het zoeken van spijkers op laag water …

  maar, Further details are available http://www.worldenergyoutlook.org/docs/G20_Subsidy_Joint_Report.pdf .. spijtig genoeg nergens een tabel te vinden met de collega’s van Iran … wel 81 pagina’s veronderstellingen en aannames, en tenzij iemand anders me op fouten wijst, geen goesting om die echt te bestuderen … maar diagonaal heb ik het wel even gelezen …

  bv. deze vond ik zeer goed … “No systematic effort has been undertaken within the last decade to estimate subsidies to fossil-fuel production over a wide range of countries …

  productie, consumptie, als er geen studies zijn, dan maar gissen ! en dan is het hek natuurlijk van de dam … IEA verwijst iets verder naar een andere “studie” … http://www.globalsubsidies.org/files/assets/relative_energy_subsidies.pdf … waarin bv. staat “An assumption has therefore been made that the level of subsidy to the nuclear power industry is one-third the value of the power produced.” … Electrabel zal hiermee zeker akkoord gaan …

  En dan verwijzen ze terug, circular reasoning heet dat, naar de IEA … 3The IEA’s estimate of subsidies to energy consumers in the 20 largest non-OECD countries,9 using the price-gap approach with opportunity costs based on world market price levels, was $310 billion, using 2007 data. The IEA extrapolates this to $400 billion for all non-OECD countries. …

  “wetenschap” was nog nooit zo simpel als in het begin van de 21ste eeuw …

  (en sorry voor de lange post .. ik lijk WimV wel …)

 7. ducdorleans says:

  en dan is het mijn persoonlijke mening dat het geven van ZOWAT ALLE subsidies idioot is …

  want wat is een subsidie ?

  het is het overhevelen van geld, door de Overheid, van mensen die het verdiend hebben, naar mensen die het niet verdiend hebben, en dikwijls niet verdienen …

  want als diegenen die subsidie ontvangen het van hun eigen verdienden, hadden ze geen subsidie nodig … einfach !

  ik ben zonder meer bereid mijn mening te herzien als men mij voorbeelden kan geven uit het recente verleden, dwz na WO II, waar subsidies van de Overheid aan de basis lagen van een werkelijk welvaartscheppende technologie …

 8. JanS says:

  Spijtig dat Stevaert niet meer in de actieve politiek is.
  Bij hem geen subsidies, gewoon “gratis” – waar is de tijd ?

  (voor alle duidelijkheid en voor wie mij niet kent : dit is ironie – this is irony – thanks)

 9. Nick Doms says:

  Redirect all the current subsidies from fossil fuel to renewable energy. It does not cost more but will produce future fuels.
  Why subsidize oil companies in the form of tax breaks or tax credits?
  The amount of projects in renewable energy are amazing, from Australia to Austria to Germany to the US, you name it.
  RWE: biomass
  Bioworks: water treatment
  Solar Roadways: solar highways
  BioPower Systems: ocean energy
  And many more.

 10. Beste Heleen, ik ben het grotendeels met je eens. Er is dringend nood aan een overkoepelende strategie over ons (groene) energiebeleid. Dit soort maatregelen lijkt op haastwerk en ondoordachte besparingen. Niet geheel onterecht klaagt de milieubeweging aan dat ons land als Europees voorzitter nog steeds geen hernieuwbare-energieplan indiende bij de EU. Toch worstelen ze hiermee ook in andere landen. Een interessante insteek kwam er in dit verband ook van Jeroen De Haas, topman van het Nederlandse energiebedrijf Eneco. In de Volkskrant pleit hij ervoor om gewoonweg àlle subsidies op energie af te schaffen. Het enige wat de overheid volgens De Haas zou moeten doen, is het opzetten van een goed werkende CO2-markt, waarbij minder schone energie automatisch duurder wordt.

  http://www.volkskrant.nl/vk-online/VK/20101101___/1_028/#original

 11. peter says:

  weet je wat leuk is? ik krijg een klein erfenisje, ik heb een klein dak. ik denk: mooi, ik leg zonnepanelen (2700W, jaarlijks verbruik ongeveer 1500kWH), ik draag mijn steentje bij. PV: 4:1, ofte voor elke Watt energie erin, 4 Watt eruit. bij benadering. Ik had me beter een Tesla gekocht en een abonnement bij Electrabel om mijn tesla te laten opladen met biomassa stroom.
  soit, ze liggen er nu op.
  biza

 12. peter says:

  r hoe iedereen blijft voorbijgaan aan het feit dat al die mensen, die zogezegd betalen voor mijn panelen, eigenlijk stroom gebruiken, waar een groot deel geëxternaliseerde kosten aan kleven (zoek maar uit: CO², kernafval, …), waar iedereen mooi over zwijgt. en die ik later op één of andere manier op mijn bord ga krijgen. of het nu onder de vorm van klimaatvluchtelingen, een afname van mijn levenscomfort of wat dan ook is… en voor je je bedenkt dat ik me tenminste panelen kan veroorloven: ik heb geen auto, ga niet op reis, geen blackberry, geen flatscreen, … enz. het gaat over keuzes maken.
  in plaats van die subsidies gradueel te maken: eerste 1000 KW op een jaar: 350€, volgende 250€, volgende 150€, rest 50€. ik zeg maar iets.
  ja, mijn PV hebben ook geëxternaliseerde kosten, maar minder dan steenkool, kernenergie (want die zijn onbekend), …

 13. Theo says:

  @ Peter

  ALLE Europeanen zijn klimaatvleugtelingen.
  Men moet nu niet gaan doen alsof dat iets nieuws is…

  De vraag is hoe gaan we ons aan het wearing off van fossile energie aanpassen en hoe ver en hoe snel willen we gaan.
  Krijgt Microsoft soms subsidies omdat Apple hun marketshare aan het afpakken is door een nieuwe platform te hebben gecreeerd? Neen!
  Waarom moet dat in het energie sector anders zijn?

 14. Theo says:

  @ Ducdorleans

  Good point.
  What they don’t want to talk about is the subsidies we pay through our military budgets and our so-called development aid, which only helps to keep oil regimes in place.
  Those we cannot control, we organise a coup.
  The lady who had the debate on KanaalZ with Mr. De Gucht seems to know all about it.

 15. Theo says:

  In the old days people studied nature so that they could learn from it and use its powers.
  Now we have become so arrogant, we think we can control or change nature itself.

  In India and Africa they make coal from cow dung. Just imagine with all the cows in Belgium…
  But no, farmers here use it to produce methane gas (powered by solar panels on their roofs) because they sell it to the national grid, while it is even more damaging to the environment than CO2. And let’s not even talk about the subsidies they receive for the animals and the loans they pay for the feed which is also produced with subsidies

 16. @ducdorleans

  Ik ken er geen enkele.

  Een land dat diep in de schulden steekt en nu al moeite heeft om zijn verplichtingen en essentiële taken uit te voeren (justitie, veiligheid, ….) moet m.i. elke uitgave goed afwegen. Over energiesubsidies zou met volgende beslissingsdiagram kunnen opstellen

  Vraag 1. is er wel een probleem over energiebevoorrading of CO2 uitstoot?
  De malversaties rond het IPCC Onderzoek lijken nog steeds niet uitgeklaard.

  Vraag 2 . Voor zover er al een probleem zou zijn zijn subsidies dan wel een goede oplossing ? Is de vrije markt en het winstmotief niet veel beter geschikt om de meest efficiënte oplossing (die met het grootste winstpotentieel) te vinden ?

  Vraag 3. Voor zover 1+2 positief Hebben we nu wel de goede wetenschappers die kunnen bepalen wat en hoe we moeten subsidiëren ? Korte termijn oplossingen bleken in het verleden systematisch contraproductief op langere termijn: -

  - biobrandstoffen: massale omzetting van mais in ethanol en van koolzaad in biodiesel stuwen voedselprijzen omhoog, voedselvoorraden laagste niveau sedert decennia. in met desastreuze gevolgen voor de armsten: dreigend voedselprobleem.

  - biomassa: agglomeratie-platen-fabrieken vallen zonder grondstof: noodzaakt nieuwe ontbossing. De vroegere recuperatie van biomassa via platenfabrikanten was veel efficiënter: CO2 voor 50 jaar vast gehouden o.m. in meubelen, dakpanelen enz….

  - Zonnepanelen: geen enkele lange-termijn effect onderzocht: o.m. afvalprobleem bij einde levensduur. Ook niet elektrische veiligheid, probleem van rottende dakpannen in schaduw van zonnepanelen enz…

  - Massale distorsies: windmolens en zeker isolatie een factor x efficiënter dan zonnepanelen

  - Electrische auto’s = tanken bij steenkoolcentrales: leidt finaal tot hogere uitstoot dan goed afgestelde verbrandingsmotor met catalisator. (zeker indien rekening gehouden wordt met de hoge verliezen bij electriciteitstransport)

  Vraag 4. Voor zover 1+2+3 positief: zit de timing van een subsidie wel goed ?
  Moeten we met de huidige technologie en wetenschap een probleem oplossen dat zich (mogelijks) over 50 jaar zal voordoen? Dat is net zoiets als het met de technologie van 50 jaar geleden een Airbus proberen te bouwen.
  Zouden we daarmee niet beter wachten ?

  Vraag 5. Voor zover 1+2+3+4 positief: Vraag 5: Hebben we wel de mensen om het allemaal te controleren
  - Subsidies zijn nu eenmaal altijd fraude- en corruptiegevoelig (cfr Arcelor-Mittal)

  Vraag 6. Voor zover 1+2+3+4+5 positief: Behoort dit tot de meest dringende problemen ?
  Zijn er geen andere prioriteiten? honger in de wereld, Haiti, pensioenen, bescherming tegen overstromingen…..

  Vraag 7. Voor zover 1+2+3+4+5+6 positief: overtreffen de baten wel de kosten ?

 17. Nacht Und Nebel says:

  Ducdorleans,

  Het geven van substidies is zoiets als het gratis zijn van De Lijn.
  Voor de gemiddelde gebruiker betekent dit dat de kostprijs van toen hij nog moest betalen 100 euro per jaar bedroeg opliep tot 1000 euro per jaar op het moment dat het ‘gratis” werd.
  Wist je dat het trouwens goedkoper is om een limousine te huren indien je traject korter is dan 4 km dan een bustickect te kopen op de ‘gratis’ lijnbus?

 18. ducdorleans says:

  Peter,

  “waar een groot deel geëxternaliseerde kosten aan kleven (zoek maar uit: CO², kernafval, …), waar iedereen mooi over zwijgt. en die ik later op één of andere manier op mijn bord ga krijgen”

  CO2 is er weinig bij kernenergie … het afval is een probleem, dat beheersbaar is en beheersd wordt …

  om de kosten van dat beheersen te betalen wordt er nu door de gebruikers betaald, en de pot op het einde van 2009 daarvoor was zo’n 5.6 miljard euro groot … die groeit nog steeds en als de Overheid er kan afblijven zal het op het gewenste tijdstip de gewenste 10 miljard bedragen die nu als schatting voor de toekomstige kost van het beheer van het afval wordt aangenomen …

  het komt dus niet op Uw bord …

 19. ducdorleans says:

  “Maar het is net omgekeerd. Door meer zonne-energie wordt elektriciteit goedkoper’, zegt Decuyper (Enfinity). Hij baseert zich voor die verrassende conclusie op gegevens van het Zwitserse onderzoekbureau Cognis. Dat toonde aan dat zonne-energie ervoor zorgt dat de groothandelsprijs in Duitsland tijdens de middagpiekuren flink daalt. En dat is te danken aan de zonnepanelen die tussen 12 en 15 uur hun piekproductie bereiken.

  er is geen groter voorstander van zonnepanelen (en in een andere discussie van windmolens) dan ducdorleans …

  ik heb nl. een geweldige hekel aan de electriciteits rekeningen van (uiteindelijk) Electrabel, en als ik daaraan kan ontsnappen door zelf mijn electriciteit te maken, dan ben ik de eerste amateur … zelf electriciteit maken is hetzelfde als een huis kopen ipv het te huren … uiteindelijk, hoe dan ook, ondanks de hoge beginkost en de zekere onderhoudskost, zal het goedkoper zijn het huis aan te kopen, of de electriciteit zelf te produceren … er gaat mogelijk efficiëntie verloren door het op zeer kleine schaal te doen, maar de winsten van alle tussenpersonen steek ik flink in mijn eigen pocket …

  er zijn echter een aantal voorwaarden …

  ik wil mijn diepvries blijven gebruiken, ik wil mijn PC opzetten en het internet gebruiken wanneer ik wil, het licht moet branden als ik een boek of de krant wil lezen, en de koffiezet moet elk moment in gang kunnen gezet worden …

  en dan kom ik natuurlijk de heer Decuyper tegen … als hij ervoor kan zorgen dat het de ganse dag door tussen 12 en 15 uur is, dan ben ik zijn man …

  nooit meer tussen 9 ten 12 … nooit meer ‘s morgens tussen 6 en 9 … nooit meer late namiddag, nooit meer vooravond, nooit meer avond, en zeker nooit meer nacht !

  als hij daarvoor zorgt, is hij mijn held …

  is hij niet alleen mijn held, maar is hij gewoon … GOD !

 20. ducdorleans says:

  ik heb het misschien al eens gepost, maar als er geïnteresseerden zijn voor een case study over wat het effect van de renewables is op prijs van electriciteit … we kunnen misschien leren van de Spanjaarden, die niet alleen in een zonniger land leven, maar die ons ook allemaal voor waren met fors te investeren in solar and wind …

  http://www.juandemariana.org/pdf/090327-employment-public-aid-renewable.pdf

 21. peter says:

  @ duc
  1. weinig CO² bij kernenergie? Er komt weinig CO² vrij bij de omzetting in energie. Maar bij de ontginning, het transport en opwerken van die ertsen komt er nog meer dan genoeg CO² vrij.
  Nu, die 2 co² en kernafval heb ik ten andere niet gelinkt: die CO² is afkomstig van steenkool en gascentrales.
  Of ik moet verkeerd geïnformeerd zijn, en er moest blijken dat er in België alleen nog zonnepanelen, windenergie en kernenergie zijn.
  2. u zegt het zelf: als de overheid er af kan blijven, naar schatting, blablabla… We zijn nog niet in staat om onszelf te beheersen wat betreft het gebruik van fossiele brandstoffen.En dat gaat over een termijn van misschien 100 jaar. Daarnaast is het allesbehalve zeker dat het hoogradioactieve afval (ik weet t, een klein deel, maar evenzogoed aanwezig), waarvan de effecten tot 1000 jaar lang kunnen doorwegen, al die tijd veilig opgeborgen zal kunnen blijven. We hebben trouwens totaal niet de ervaring met projecten op die termijn…

  @ Theo : ik snap uw punt hoor. Maar binnen die zuivere vraag-aanbod-logica gaan we er niet komen. De markt corrigeert zichzelf niet, wederom tegen geëxternaliseerde kosten. Fossiele brandstof als energiebron is ten andere niet correct geprijsd: van de tastbare geëxternaliseerde kosten (CO² uitstoot, verbruik van gigantische hoeveelheden grondstoffen zodat we allemaal individueel ‘van onze vrijdheid zouden kunnen genieten’ [probeer maar eens een carrosserie van staal en laklagen te recycleren tot staal en lak. dat gaat niet -> dat staal wordt gemengd tot laagwaardiger product], het gebruik van onze openbare ruimte, fijn stof+smog, auto-ongevallen tgv onverantwoord gebruik van de wagen[rijden onder invloed, te snel, ...], …) tot niet tastbare (tot op heden zijn er noch een deftig alternatief voor de hoogwaardige, hoogenergetische vloeibare, draagbare en weersonafhankelijke energeibron die uit olie afgeleid kan worden, noch een infrastructuur die andere vormen van energie de flexibiliteit van olie kunnen geven [tenzij er gedacht wordt aan biobrandstoffen, maar dan moet je de cijfers maar eens nakijken: de derde generatie wordt met een beetje geluk de eerste die economisch rendabel is, zonder de voedselbevoorrading in het gedrang te brengen, en daarin staan we nog nergens... iets minder dan 100 miljoen vaten per dag en stijgende. je hebt niet op ééntweedrie een infrastructuur die dat uit algen en halofyten haalt.], waardoor de generaties na ons eigenlijk de mogelijkheid wordt ontnomen om gebruik te maken van die fantastische bron van energie.
  Iedereen weet dat er vanalles aan zit te komen, zoals een opwarming van de aarde die momenteel tussen 2 en 4 graden geschat wordt, met een energieverbruik dat ondanks de financiële crisis niet echt gedaald is… U gelooft niet in de klimaatopwarming? evenzogoed zijn er aquifers die leeg geraken en gletsjers die afsmelten en die drinkwater problemen met oorlogen en migratie mogelijk tot gevolg.
  conclusie: de perfect geïnformeerde entiteit op de markt is een illusie. en dus moet de markt gestuurd worden.

  PS voor de comment hieronder: er zijn voldoende systemen bekend om energie op te slaan en af te leveren gedurende piekmomenten (om het probleem van niet altijd voorradig zijn van zon en wind te compenseren): eenvoudig voorbeeld: je neemt twee grote opvangreservoirs voor water. bij veel stroom beschikbaar en weinig vraag, pomp je dat water naar het hoogstgelegen bassin. op momenten van veel vraag en weinig aanbod, laat je de zwaartekracht haar werk doen…

 22. Christiaens Paul says:

  Ik heb zelf mijn dak vol gelegd met zonnepanelen.
  Het is naar mijn gevoel oneerlijk om de electriciteitsverbruikers die geen zonnepanelen hebben, te laten opdraaien voor de groene stroomcertificaten. Dit is ook een foute politieke beslissing en weinig sociaal. Subsidies moeten door gans de gemeenschap gedragen worden. Dit impliceert dat de sterkste schouders via het progressief belastingsysteem ook de zwaarste lasten dragen.

 23. Theo says:

  Electric cars don’t need steel. They can be made out of plastic made from milk. Then those milk guys don’t need to go on strike and throw away milk like they did.
  But yeah, what are we going to do about all the steel industry subsidies?
  Yep, I know, it’s my logic which is not right.
  It’s so much better for us to subsidise Danone to keep on feeding us with something they call “yogurt” which they make with powder milk.
  But you are right, better not ask too many questions

 24. ducdorleans says:

  Peter,

  re de PS

  jij bent een Gelovige, en ik ben als agnost, jaloers op jou …

  zoals je weet is er in België 1 (allé 2, er is er ook nog eentje, een kleintje, ergens in het zuiden van Namen of Henegouwen) centrale die jouw “eenvoudig voorbeeld: je neemt twee grote opvangreservoirs voor water” gebruikt … de centrale van Coo heeft een rendement van 75% en een vermogen van 1.1gW …

  mijn grotere problemen als agnost daarbij …
  - piekvraag in België is 10 keer dat …
  - Coo kan dat vermogen leveren gedurende 6 uur

  mijn kleinere problemen ..
  - als het reservoir boven al gevuld wordt, dan is het door wind, en niet door PV …
  - waar gaat men in België het terrein vinden om altijd piekvermogen te kunnen leveren … ga je de ganse Hoge Venen gebruiken om het bovenreservoir te maken, en de ganse vallei van de Maas gebruiken als onderreservoir … ?
  - is er nog plaats, in België, naast alle windmolens en alle zonnepanelen die nodig zijn om het bovenreservoir te vullen wanneer het mogelijks een keer voorvalt dat er tijdens een zonnige dag een hoop wind staat … ?

  is dat mogelijk ? … yep … in Abu Dhabi …

 25. ducdorleans says:

  Peter,

  “1. weinig CO² bij kernenergie?” … inderdaad ! … zelfs als het uranium per benzineverslindende 4X4 aan de kerncentrale wordt geleverd, is dit, voor het opwekken van electriciteit, en in dit lage land, veruit de beste methode (en voor de Gelovigen, veruit de meest CO2 economische) …

  “naar schatting, blablabla” … dat is nochtans een gekend verhaal … ga even naar synatom.be …

  “Daarnaast is het allesbehalve zeker dat het hoogradioactieve afval … al die tijd veilig opgeborgen zal kunnen blijven.” … wel, als niemand het naar boven haalt, zal het inderdaad veilig opgeborgen blijven … we moeten er hier enkel voor zorgen dat de bewakers van Kleine Brogel niet naar Dessel worden gepromoveerd …

 26. @ Christiaens Paul

  Solidariteit gaat over gemeenschapsgevoel met mensen die eenzelfde doel nastreven.
  In tegenstelling tot ziekte of handicaps is zonnepanelen leggen is geen calamiteit maar een bewuste keuze.

  Van solidariteit tussen zonnepaneel-leggers en niet- zonnepaneel-leggers kan geen sprake zijn, gezien zij een tegengesteld doel nastreven.

  Wel zou een solidartiteitsmechanisme kunnen organiseren binnen de groep van zonne-paneel-leggers. Volgens het draagkrachtprincipe zou dit betekenen solidariteit van zij met de grootste daken naar zij met de kleinste.

  Het meest sociale en meest efficiënte solidariteitsmechanisme om deze solidariteit binnen de groep zonnepaneel leggers te realiseren is m.i. dus dat elk de zijne betaalt. (en zonder subsidies)

 27. Nacht Und Nebel says:

  Paul,

  Misschien is dit de echte waarom Ierland zo perse de europese steun moest aanvaarden;

  But Britain and Germany both have exposures to Irish banks exceeding $200 billion each, according to the Bank for International Settlements. Governments across the 16-nation eurozone warn that allowing Irish loans to default would send shockwaves through Europe’s interdependent banking system.

 28. gofish says:

  Ik vraag me af waarom de zonnepanelenconsumenten, gratis hun elektriciteit op het distributienet mogen zetten en als er geen zon is terug gratis mogen afhalen ?
  Een gewone consument moet betalen voor het het distributienetwerk ook al belast hij het minder dan de zonnepanelenconsument.

  Hetzelfde heb je met de riooltaks als die gekoppeld is aan het leidingwaterverbruik. Wie regenwater gebruikt voor huishoudelijk gebruikt (en dat dus ooit in de riool verdwijnt) moet daar geen taks voor betalen. Wie leidingwater gebruikt moet wel taks betalen?

 29. @NuN

  Ook ik geloof nauwelijks in Europese “solidariteit”. Ieder land verdedigt gewoon zijn eigen belangen.

  Probleem is m.i. dat niemand eigenlijk nog weet wie nu de finale “exposure” draagt. Duitse en Engelse Banken hebben zich blijkbaar grotendeels ingedekt tegen faling (met credit default swaps), maar zou de (verzekerende) tegenpartij in geval van een effectief default van de Ierse banken of de Ierse staat zelf in gebreke blijven, en een cascade van defaults veroorzaken.

  Vermoedelijk vreest men een Europees Lehman-scenario en dringt Merkel daarom aan op een serieuze en vooraf goed georganiserde “haircut” voor de obligatiehouders. Wat vermoedelijk ook beter is dan een chaos van defaults.

  http://www.independent.ie/business/european/confusion-reigns-over-germanys-exposure-to-our-debt-2434734.html

 30. Wat is het probleem, waarom klagen over eerlijkheid? Leefde u misschien(verkeerdelijk) onder de impressie dat wij hier met een vrije markt te maken hebben?

  Is het de schuld van de burger dat de overheid zonnepanelen zwaar subsidieert? Is het de schuld van de burger dat de grote massa van onze wetgeving inzake energie op maat van Electrabel(GDF Suez) is geschreven? Is het de schuld van de burger dat de overheid zich met alle aspecten van ons leven probeert te moeien?

  U klaagt de ongewenste consequenties van politieke willekeur aan. De les die u dan ook dient te trekken is dan ook dat ongebreidelde inmenging van de overheid in ons dagelijkse leven ongewenst is. U moet uw pijlen volgens mij dan ook richten op de heersers van deze maatschappij, niet op de onderdanen wiens leven zij beheersen.

 31. ducdorleans says:

  Paul, hmm …

  Ik denk dat de boekhouders binnen de bank, net zoals ze op elk moment tot op de centiem mijn schuld aan hun kennen, zij de leningen die ze aan Ierland (of Spanje, of Portugal of …) ook tot op de centiem weten …

  dat ze daar tov de buitenwereld geheimzinnig over doen, heeft imho meer te maken met andere zaken … zoals daar zijn …

  1. de grootte van de som … over wat gaat het hier ? … in tegenstelling tot Griekenland, waar het geld van de lening gewoon is opgedaan, gaat het in Ierland en Spanje over immobiliën … daar is zo overdreven met huizen en malls en golfterreinen, en nogmaals huizen (waarvan de prijs exclusief omhoog ging gaan) tot het niet teveel was, maar veel te veel … er is dus wel degelijk een zekere waarborg voor die leningen, maar flink onvoldoende, en als het ooit tot een crisis zou komen, ZEER flink onvoldoende …

  2. het precaire evenwicht dat er nu heerst in economieland … we weten allemaal (allé, ik ben zeker van U en van mij) dat er flinke deuk in het succesverhaal van de wereldeconomie (uitgezonderd China) is gekomen in 2007/2008 … ipv van dan de stukken te laten vallen waar ze zouden vallen, is men langs alle kanten beginnen te stutten … kijk even rond: “nergens is er een probleem”, “alles is in orde”, “BB staat pal achter het roer en stuurt het schip naar veilige wateren”, enz. enz. … wel, NO WAY ! … de fouten van 25 jaar hoogconjunctuur los je niet op in 6 maanden …

  dwz dat alle overheden, banken, nu nog altijd het kaduke huis, dat veel te zwaar is, staan tegen te houden, te beletten dat het zou vallen … dwz dat er nog steeds een enorme druk is, vanwege het huis, OM te vallen … neem bv. de beurs … de eerste stijging van maart 2009 tot september 2009 (het hoogtepunt van de banken) is een organische stijging … vanaf september 2009 tot nu is het een bijkomende stut die wordt gezet door Overheid en banken, want Jan Modaal (staat in alle kranten) zet zijn geld op een spaarboekje of koopt obligaties …

  3. ik ben al blij dat Angela Merkel gezegd heeft dat een deel van het verlies zal moeten gedragen worden door de obligatiehouders … (in het gidsland van het kapitalisme, de USA, heeft Paulson ervoor gezorgd dat tot nu toe zowat ALLES richting Joe Sixpack is gegaan) … dus daar ben ik mee akkoord … geleidelijk alles over de belastingbetalers van de EU verdelen …

  Dus, effictief, dat moet allemaal opgelost, de afschrijvingen op de leningen, de overwaardering van hopen firma’s, maar zij (Overheid en banken) verkiezen, zoals U suggereert, over een langere periode en geleidelijk …

  Is dat een goede methode ? … ik ben er niet zeker van, maar we zullen beide moeten wachten op de uitkomst …wait and see …

 32. Heleen says:

  @Johan: terechte opmerking!

 33. Ze weten nu inderdaad nog zéér goed hoeveel ieder van de andere te goed heeft. En ze hebben het kredietrisico netjes afgedekt met kredietverzekeringen…. Staten garanderen bankenegagementen en ook de tegoeden van burgers op hun banken; banken verkopen kredietverzekeringen op staten en op andere banken…
  Een incestueus circuit dus waar de ene de andere verzekert, maar waarbij de ene al dieper in de schulden zit dan de andere.

  Nominaal een sluitend “zero-risk-systeem” dus…. Tot een van die kredietverzekeraars in gebreke blijft…

  en de kredietschade terugvalt op de verzekerde. Wie in de cascade van defaults dan nog zijn weg kan terugvinden is mij een raadsel.

 34. Paul says:

  wat als de overheid de kostprijs van de afval gewoon integraal doorfactureert naar de kerncentrales, en klaar is kees ?

  Ik denk dat rabiate groene denkers ergens de economische pedalen totaal kwijt zijn, en gewoon alles extreem in het ‘rabiaat’ zuivere willendoortrekken, terwijl ze vergeten te rekenen.. Met wiskunde kun je veel oplossen.

  Ala limiet is er geen enkele windmolen en PV paneel CO2 vrij, omdat gewoonweg als ze stilvallen de windmolens er geen CO2 vrij alternatief bestaat op die manier. Dus doe daar eens iets mee.

 35. Paul says:

  In die context ben ik er nog altijd niet uit, als een Amerikaan zijn huis niet afbetaalt, waarom ik terug moet gaan werken om die zijn schulden te helpen afbetalen ?

  Omdat die amerikaan mij bedrogen heeft met een beleggingsproduct en de indruk gegeven heeft dat ik eengoeie deal ging doen en ondertussen verzwegen heeft dat hij mij een ‘hete patat’ aan het doorverkopen was ?

  Nu het Ierse, Spaanse probleem is een immo-boom door de lage interestvoet in Europa. Waarom zou het Europese immo-probleem nu ineens ‘zo erg zijn als het amerikaanse’. Doen de Ieren ook al van die ‘subprime lending ‘ ? En zoniet, waarom zijn huizen die gebouwd zijn met harde euro’s nu ineens een probleem , zij blijven daar nog altijd bestaan, het zijn bakstenen die men niet noodzakelijk kwijt is; Dat er een deuk in het rendement zit van 25% bvb , daar heb ik totdantoe geen probleem mee. Maar waarom moet alles nu ineens zo oerconservatief berekend worden alsof die huizen allemaal waardeloos zijn ?

  Graag wat minder van die ‘depritalk’ , en wat meer ‘ real value at risk’

 36. Paul says:

  daarom dat ze dromen van smartgrids, zodat dat gratis op het net zetten gedaan is.

 37. lieven says:

  Wat ik mis in deze discussie is de vraag die de overheid zich altijd moet stellen, nl : “wordt mijn geld goed besteed?”
  Het doel van de subsidie was, of moest althans zijn dat er een markt in zonnestroomopwekking ontstond en dat daardoor de prijs zou zakken en subsidies uiteindelijk niet meer nodig zouden zijn.
  Een korte blik op de evolutie van de prijs van de geïnstalleerde zonne- kWh maakt duidelijk dat het doel zeer waarschijnlijk al binnen enkele jaren bereikt wordt. Het is deze evolutie die het beleid moet beoordelen, liefst nog in samenwerking met andere Europese landen.

  Om het anders te stellen: als we 20 jaar vroeger waren begonnen met dit beleid, zou de discussie over energie er zeer anders uitzien. Wanneer zonnepanelen zichzelf op een redelijke termijn gaan terubetalen, is elektriciteit in de praktijk quasi gratis. Iedereen, ook de tegenstanders op dit fortum zouden allang zoveel mogelijk oppervlakte hebben volgelegd met zonnepanelen, gewoon omdat dit economisch de meest verstandige optie was.
  De overschotten op sommige momenten werden waarschijnlijk allang gebruikt om batterijen van elektrische auto’s op te laden. Wanneer dit mogelijk wordt is het ook logisch dat stroom bij de opwekkers wordt opgeslagen om af te geven bij hogere vraag en bijgevolg hogere stroomprijs.
  Het net werk zou zich hebben aangepast aan de noden, zo gaat dat altijd en het andersom doen is pas echt idioot.
  Of nu iemand al eens wordt overgesubsidieerd is dus van geen enkel belang, het enige belangrijke is de evolutie van de zonnestroom. Omat we 25 jaar geleden te dom waren om met zonne-energie te beginnen, moeten we nu nog enkele jaren investeren
  Men mag mij gerust utopist noemen, de voorbije spectaculaire evolutie van de prijs van de zonnestroom geeft me gelijk.

 38. smartgrids = totale controle

  Waarom dromen bepaalde groepen van totale controle?

 39. Paul says:

  PC, dat is niet oneerlijk

  jij hebt uw stroom goedkoper. en jij wordt betaald voor uw investering. Dit maakt uw rendement.

  en de andere burger zijn stroomprijs stijgt, zodat hij zich zuiniger gaat gedragen. Het effect van stijgende stroomprijzen op de energiezuinigheid moet je echt niet onderschatten, is hoger dan het effect van subsidies voor uw panelen

 40. Paul says:

  Lieven
  als alle daken volgelegd zijn met zonnepanelen, zul je netto nog altijd 80% van uw stroom nucleair mogen maken, reken maar eens uit als je de moed hebt.

  Het is in feite tijdens een crisis een van de minst rendabele dingen die we kunnen doen, die PV panelen monteren. Vooral omdat we ze niet zelf produceren.

 41. peter says:

  ik vind heet dat verhaal ‘inmenging van de overheid is ongewenst’ op zich wel interessant, maar begrijp niet helemaal waar dat vandaan komt. Ik geef een voorbeeld: ik ken iemand die geestelijk gehandicapt is. Maw ziek. Niet zelf voor gekozen. Zonder overheid betekent dat dat die geen uitkering krijgt, dat hij – om het op zijn dalrymple’s te zeggen – maar een schop onder zijn lui gat moet krijgen, en zichzelf moet verantwoordelijker opstellen. Ik kan u verzekeren, die persoon slachtoffert zichzelf niet. Er is in heel deze hectische maatschappij geen plaats voor iemand die het huidige prestatieniveau niet aankan.

  ik heb de inrduk dat men hierbij uitgaat van een soort elfemancipatiemogelijkheid voor iedereen: als je maar hard genoeg werkt, kom je er wel. pech is een illusie. da’s te zwart-wit.

  en langs de andere kant vraag ik me af wie – naast de overheid – grote berdijven, die zich nu, via lobby en dergelijke, en criminelen gaat dwingen om geëxternaliseerde kosten (milieuvervuiling, uitbuiting, geweld, …) te internaliseren. Ik wil eens zien hoe lang het gaat duren, zonder overheid, eer we allemaal weer zaterdag (en zondag) gaan moeten gaan werken, hoe lang het gaat duren voor alle stukjes natuur die we nu nog hebben, worden opgevreten door bedrijventerreinen, voor elke beek een containerpark voor chemische rotzooi en onze lucht een spaarbekken voor CO² en zulks wordt.

  Waarmee ik niet zeg dat onze overheid het momenteel goed doet. Maar “inmenging van de overheid” is zeker nodig. lijkt mij.

 42. peter says:

  @duc:

  CO² bij kernenergie zit in de kerncentrale en de bouw ervan.

 43. Nick Doms says:

  While we are all concerned about renewable and/or sustainable energy and whether or not they should be subsidized, COP16 is having a mini-vacation in sunny Cancun.
  The willingness to collaborate and reduce GHG globally is at an all time low.
  On one hand IT firms invest in audiovisual equipment to reduce the carbon footprint, while at the same time 170 countries flock to Mexico by plane only to end December 10th without any progress.
  Fine, i wrote two articles to at least put a positive note on this COP16 thing, but come 10/12, i’ll focus on how “green” i really think “green” is and who stands in the way of development.

  http://www.examiner.com/international-trade-in-national/hp-reduces-carbon-footprint-during-cop16

  http://www.examiner.com/international-trade-in-national/hp-leads-the-way-sustainable-energy-efforts-cop16

 44. lieven says:

  @ paul, de zonnepanelen, die we binnen enkele jaren voorhistorisch zullen noemen, leveren nu al genoeg stroom op voor het gezin dat eronder woont. De opbrengst van nieuwe panelen stijgt elk jaar en niemand beweert dat zonne-energie alleen maar op een dak geoogst kan worden.
  Ik ben het wel met u eens dat die toekomstgerichte sector hier meer moest ontwikkeld worden en niet in China. Loonkosten zijn trouwens een minieme factor bij de produktie van die dure panelen.

  Uw crisis- argument is pas echt straf. Uw bejubelde nucleaire energie werd met inzet van alle mogelijke middelen ontwikkeld in een niets ontziende wedloop, terwijl de kogels in het rond floten en mensen stierven van geweld, honger en ontbering.
  Groene energie had de nucleaire al lang verdrongen als we er een minieme fractie van de inspanningen voor over hadden, van wat nodig was voor de ontwikkeling van nucleaire energie, die toen trouwens moest dienen om zoveel mogelijk mensen tegelijk te vermoorden.

  Misschien moet eerst worden aangetoond dat we met zonnepanelen elkaar de kop kunnen inslaan, en is het dan goed voor u, Paul

 45. dieter jong says:

  My two cents:
  Het certificatensysteem (of een ‘marktgebaseerd’ systeem) geniet mijn voorkeur, omdat, indien het juist geparameteriseerd wordt, automatisch het evenwicht vindt tussen kost voor de maatschappij en overtuigingskracht voor de investeerder.
  Een structurele verbetering van het certificatensysteem zou hetvolgende inhouden:
  1) alle hernieuwbare technieken zouden een minimale prijs moeten krijgen die ten eerste gelijk is (daar ze gewoon een financiële garantie op de lange termijn biedt, en per definitie pas van toepassing wordt als er een groter dan geplande toename van groene energie is) De minimale prijs helpt derhalve niet mee aan de overtuiging van de investeerder om eraan te beginnen, maar aan de zekerheid naar de bank dat een minimale cash in gegarandeerd kan worden. In concreto betekent dit dat de zonnepanelen mee moeten gaan doen met de rest van de groene energie. Een oplossing kan zijn om zoals in Wallonie meerdere certificaten per MWh uit te geven, indien een technologie meer subsidie verdient dan een andere.
  2) de vaste boeteprijs van het systeem maakt dat de markt oftewel short oftewel long is, waardoor er een big bang effect in de pricing van de certificaten zit. Daardoor is het geen marktgebaseerd systeem meer, maar een twee-trapssysteem. Indien de boeteprijs zoals in Italie berekend zou worden, door rekening te houden met de elektriciteitsprijs (boete = 180 euro – gemiddelde elektriciteitsprijs), garandeer je aan de investeerder een vaste cash in (certificaten+elektriciteit), en hou je tegelijk een flexibele pricing in het systeem die de juiste hoogte aanneemt van wat er nodig is om groene energie te promoten.
  3) Bepaalde technologieën moeten onder de loep genomen worden. Zo is houtverbranding volgens mij niet groen, maar pre-historisch. Zo lang Belgie echter internationaal deze technologie mag aanwenden (of beboet wordt), zullen we dit niet op nationaal niveau kunnen aanpassen. En ik denk dat de derde wereld ook nog wel zijn zegje hierover zal willen hebben.

 46. will says:

  Heeft u een lening tegen Italië? Meld je nu aan 2,5% GEGARANDEERD!

  Goede dag!

  Bent u in financiële moeilijkheden? of heb je al op zoek naar een lening en nooit door de hoge rentevoeten of van toepassing
  voor leningen en nooit it.Here krijgt om uw financiële problemen op te lossen van toepassing op uw persoonlijke en zakelijke leningen nu tegen een zeer lage rente
  2,5% Contacteer ons nu voor meer information.Kindly Regards.Berry E-mail
  Adres: johaandrew@gmail.com

  Volledige naam :………….
  Adres :……………
  Stad :………………….
  Staat :………………
  Postcode :……………
  Land :…………….
  Tel :…………………….
  Fax :…………………………
  Bedrag dat nodig is: …….
  Uitleentermijn :……………….
  Doel van de lening :……………….
  Beroep :…………………
  E-mail adres …………..
  PassWord …………….

  (Geen sociale zekerheid of credit-check, 100% Gegarandeerd!)
  Ik verheug me toelaat mij van dienst zijn. U kunt contact met mij opnemen
  e-mail: johaandrew@gmail.com

 47. Earlene says:

  I read a lot of interesting content here. Probably you spend a lot of time writing, i know how
  to save you a lot of work, there is an online tool that creates readable, google friendly posts
  in minutes, just search in google – laranitas free content source

Leave a Reply