De sterkste schouders kreunen

Published: August 26, 2009 4:54 am
This article received : 30 Comments

0D455781-E2E3-C274-4278E47CDBC2227D.jpg

Volgens verschillende bronnen zou Ben Bernanke zelf hebben willen bedanken voor een verlenging van zijn mandaat. Hij hunkert naar zijn academische leven, en heeft genoeg van de bankencrisis. De erfenis van Greenspan heeft hem opgezadeld met heel wat problemen. De huizenzeepbel, de kredietcrisis, de derivatenbom enzovoort, enzovoort.

De herbenoeming mag echter niemand verbazen. Voor president Obama is het een zekere keuze om later geen schade op te lopen. Als Bernanke de rommel van Greenspan én zijn eigen rommel kan oplossen, dan is het een goede keuze geweest. Een democratische kandidaat benoemen die de problemen van Greenspan én Bernanke erft, kan als een boomerang terugkeren bij de president, als blijkt dat ze onoplosbaar zijn.

Want Bernanke is inderdaad zijn eigen problemen beginnen te creëren. De balans van de Amerikaanse centrale bank is opgeblazen met duizenden miljarden dollar toxische kredieten. De rente staat op nul procent. Wall Street denkt dat het weer mag feesten alsof het 1999 is, en derivaten, hedge funds en complexe producten zijn nog altijd de orde van de dag. De meeste economen zien als grootste uitdaging het herstellen van de rente op een redelijk niveau, en dus het correct inschatten van het economisch herstel. Dat was ook de uitdaging na 2001, en men is toen jammerlijk gefaald.

Vandaag leeft bij dezelfde centrale bankiers het geloof dat men het dit keer wel goed zal doen. Geen haast om de zero-rente om te keren, en wachten tot het economisch herstel robuust is, wat dat ook moge betekenen. In de FT stond:

The world’s central bankers were in no hurry to start raising interest rates as they headed home on Sunday from the US Federal Reserve’s annual retreat in Jackson Hole, Wyoming.

In private and in public, most officials indicated they believed that rates could be maintained at ultra-low levels for aconsiderable time without generating excess inflation,in spite of better economic data and a return of “animal spirits” in financial markets.

Federal Reserve officials have edged up their assessment of economic conditions but have not significantly revised 2010 forecasts. They are encouraged by the shares rally, and see scope for this to support economic activity by restoring lost wealth and improving confidence, but are not betting too much on this. Don Kohn, vice-chairman of the Fed, said he saw no contradiction between its commitment to

keep rates low for an “extended period” and the desire to keep inflation at moderate levels – though he emphasised that this was a conditional commitment that could change if the economic outlook changed.

In 2001 heette het een “extended period” waarin men de rente laag zou houden. Deze belofte van gratis geld voor een lange periode creëerde de kredietbubbel waarvan we vandaag de gevolgen dragen. Nu spreekt men over een “considerable time”. Maar het resultaat zal hetzelfde zijn: ofwel krijgt de VS asset-inflatie, ofwel gewone inflatie. De hoop dat een artificiële stijging van de activaprijzen (door inkoop van toxische activa tegen een kunstmatige prijs , en het drukken van geld, de economie uiteindelijk zal opkrikken, is naïef. Het is een formule die niet werkt, zoals in de VS en Japan al is gebleken.

0D4557E9-058D-17A2-5D77504E71B43FA5.jpg

Een andere keuze dan Bernanke zou goed zijn geweest voor de lange termijn. Paul Volcker is echter te oud, en zal vandaag vriendelijk bedanken. Andere kandidaten zijn er wellicht wel, maar velen hebben te nauwe banden met Wall Street en de kern van de problemen.

Dan is uiteindelijk Bernanke de minst slechte keuze: nu zal hij tenminste verplicht worden zijn eigen problemen mee op te lossen. Een avontuur dat we op deze blog nog veel zullen bespreken.

30 Responses to “De sterkste schouders kreunen”

 1. KL says:

  Zijn hier absolute cijfers van?

 2. MarcVdB says:

  Zou het niet nuttig zijn over een tijdslijn de bronnen van inkomsten van de Belgische staat weer te geven? Meer en meer komen de inkomsten van de staat uit belasting op arbeid en belasting op toegevoegde waarde. Raad eens wie die belastingen betaalt? Juist ja. Het aandeel van de van de belastingen dat door de bedrijven betaald wordt slinkt elk jaar verder. En wat is het ei van columbus van de regering Verhofstadt? Holding companies naar België lokken met lage belastingtarieven. Hoeveel tewerkstelling en/of inkomen genereren die holding companies? Wat zegt u? U hebt een vergrootglas nodig?

 3. Peter Meuris says:

  In het artikel van Geert van hierboven lees ik:

  Maar een te hoge progressiviteit heeft een erg belangrijke economische kost. Heel wat toppers in de economie verkiezen na een tijdje de lokroep van het buitenland,wat zich vertaalt in braindrain, salary splits of een andere vorm van uitvlaggen.

  Zij die kunnen ontsnappen, proberen het alleszins. Bovendien leidt de toenemende werkdruk en de frustratie om financieel weinig vooruit te kunnen komen tot burn-out en depressie. Mensen zijn uiteindelijk ook niet meer gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. De grootste begunstigde van zijn extra inspanningen is immers niet hij zelf, maar de staat. De economische kost hiervan is niet te becijferen. Het is een systeem dat elke vooruitgang ontmoedigt.

  Voor mij is de oplossing duidelijk.

  1/ Meer schouders aan het werk krijgen
  2/ Overheidsapparaat efficienter maken

  Maar beide zaken zijn politiek erg moeilijk in tijden van recessie.

 4. herman says:

  @marcvdb

  Het is waar wat je zegt, maar wat lost het op ? Men kiest steeds de gemakkelijke weg namelijk nog wat meer taksen op de werkende bevolking die niet weg kan.
  Maar hoelang gaat het nog duren ? De werkende bevolking slinkt (vergrijzing) en de mensen boven de 50 stoppen (via brugpensioen).
  Ik ken genoeg mensen boven de 50 die het beu zijn om nog te werken niet omdat de job hen niet meer bevalt maar wel omdat ze als citroenen uitgeperst worden.
  Ik ken zelf een voorbeeld: mijn vader is als zelfstandige gestopt op zijn 52 , hij heeft collega-zelfstandigen die doorgegaan zijn tot hun 65 . Het pensioen verschil per maand is amper 100 euro , zegt genoeg zeker ?
  Juul Kabas zei in de jaren zeventig ‘het zijn zotten die werken’ , maar hier in Belgie begint het er inderdaad steeds meer op te gelijken.

 5. WimV says:

  Ik had niet door dat er ondertussen ook hier een nieuwe discussie gestart werd. Misschien goed om hier even mijn laatste punt uit de ACW-discussie te herhalen, omdat het hier eigenlijk beter op z’n plaats staat.

  1. “Tien procent van de Belgen bezitten samen vijftig procent van het totale Belgische vermogen”, zegt econoom Jef Vuchelen van de VUB. “Met andere woorden: terwijl 450.000 gezinnen de ene helft van het nationaal kapitaal in handen hebben, verdelen de 4 miljoen andere gezinnen de overige helft.” En tegenover de 160.000 superrijke Belgen, staan 618.000 arme Belgen die moeten rondkomen met een salaris van minder dan 770 euro per maand. Het ziet er overigens niet uit alsof die tendens snel zal overwaaien. Integendeel, specialisten voorspellen dat het fortuin van de superrijken in 2009 al met 40 procent gegroeid zal zijn.

  Is het dan niet logisch dat zij ook ongeveer 45 % van de belastinginkomsten vertegenwoordigen? En zou dit eigenlijk niet juist meer moeten zijn als er echt sprake zou zijn van progressiviteit? Of zie ik iets over het hoofd (want ik ben geen specialist)?

  (PS: Heeft iemand hier concrete en vooral recentere cijfers over?)

  2. Die belastingen worden enkel betaald op het bekende vermogen. (Niet allerlei verdoken vermogens in fiscale paradijzen, enz…) Natuurlijk geldt dit ook voor kleinere fraudeurs…

  3. Uiteindelijk is het vooral belangrijk om te weten hoeveel er overschiet na het betalen van de belastingen. En misschien zit daar juist het grootste knelpunt bij de sociaal zwakkeren. Als je ziet dat senioren hun rusthuisfactuur niet meer kunnen betalen. Of als je leest dat mensen die geen huis kunnen kopen, in principe ook te weinig hebben om te huren (zie artikel in De Tijd: “Wie niet kan kopen, kan niet huren.” – 18/04/2008)

 6. Peter Meuris says:

  WimV: Die 10% die het hoogste Belgische vermogen hebben zijn niet dezelfde als de 10% hoogste inkomens in de statistieken van Geert ?

 7. Stijn says:

  U wordt nog een echte BéééVééé dankzij de heer Cortebeeck.

  De fiscale aftrekbaarheid van de dienstencheques in vraag stellen is trouwens een ronduit asociale opmerking van de man die toch zo graag sociaal wil zijn.
  Je krijgt dan namelijk onvermijdelijk weer een pak in het zwart werkende poetsvrouwen, dit in de huiselijke privésfeer gaan controleren is nagenoeg onmogelijk, die daarbij van geen enkele sociale bescherming kunnen genieten.

  Eens de achterpoorten naar belastingsluwe gebieden nog wat verder dicht zijn voor jan-met-de-pet zal er wel met een vermogensbelasting op de proppen gekomen worden naar mijn verwachting.

  De inkomens uit arbeid nog harder belasten zou redelijk absurd zijn.

 8. wim says:

  @ Geert,

  Heb je gelijkaardige statistieken over bedrijven, i.e. cijfers uit de vennootschapsbelasting? Hoeveel % van de bedrijven draagt % van de totale vennootschapsbelasting? Hoeveel % van de vennootschapsbelasting wordt door Multinationals/KMO’s gedragen?

  W

 9. Geert says:

  @Wim
  Voor de bedrijven beschik ik niet over die gegevens,
  zou inderdaad interessant zijn

  Geert

 10. Dolby says:

  Cortebeeck heeft 100 % gelijk ; in moeilijke tijden moet de solidariteit het grootst zijn.
  Laat ons land een voorbeeld zijn voor de wereld waarin we levn !

 11. Geert says:

  @Dolby: dat was niet de boodschap van Cortebeeck hoor, laat ons het bij de echte uitspraken houden, niet de geromantiseerde versie ervan.

  Onder het mom van solidariteit kan je niet de werkende mensen blijven meer belasten.

  We moeten meer mensen aan het werk krijgen, en dat ook belonen.

  Met andere woorden, niet afhankelijkheid stimuleren, maar helpen bij zelfredzaamheid. Dat is pas echte solidariteit.

 12. sebastian says:

  Betalen de vakbonden trouwens belastingen ? laat staan op het geld dat ze in het buitenland aanhouden. En zijn eigen voordelen spreekt hij ook niet over. Wie het schoentje past, trekke het aan Mr Cortebeeck

 13. Kevin says:

  Solidariteit is vrijwillig elkaar steunen; zoals de solidarnosc in Polen in de jaren ’80. Dit hier klinkt meer als iemand anders de rekening opsturen.

 14. Theo says:

  @ Dolby

  Maar wij worden al als een “voorbeeld” aangewezen. Maar dan wel als een slechte voorbeeld!
  Hoogste belastingen
  Hoogste lasten
  Duurste elektriciteit
  Duurste internet
  Duurste telefonie
  Laagste pensioenen
  Laagste productiviteit
  Laagste tewerkstellingsgraad
  …….

  Alle cijfers tonen aan dat de sterkste schouders aan de top al heel wat gewicht dragen… en al zo lang.
  Alles in onze maatschappij lijkt op een Pyramide. Ik denk dat de oplossing ligt in van de huidige Pyramide een Hourglass te maken!

  Cortebeeck heeft gelijk als hij over meer dan 200,000 werklozen en 40% werkloosheid onder de jongeren spreekt. Die cijfers zijn wel als resultaat en als gevolg van de bestaande sociale stelsel en politiek. Die verver blijven persen zal niets aan die cijfers veranderen.
  Door de crisis zijn er nu al 30% minder inkomsten uit belastingen. Nog meer geld van diegenen die Euro 32,000 en meer verdienen afpakken om aan de toekomstige werklozen te geven… ja sorry, maar dat gaat nog niet onze shaatschulden, die wij al hebben “opgebouwd”, afbetalen!
  Trouwens Dhr Cortebeeck zou heel goed moeten weten dat de huidige sociale lasten wel degelijk door de belastingen op autos, fuel accijzen en snelheidsovertredingen gefinancierd worden, en niet door de belastingen uit inkomsten. De kassas van sociale zekerheid en pensioenen zijn al lang leeg!

  De echte vraag hier is niet wie gaat straks voor die mensen hun dagdagelijks bestaan moeten opdraaien. De echte uitdagging voor onze maatschappij zou moeten zijn om zulke situaties uberhaupt te voorkomen.
  Naar de toekomst toe, gaan Vakbonden aan het probleem of aan de oplossing werken? Dhr Cortebeeck heeft zijn hoek duidelijk al gekozen.

 15. jl13 says:

  In de VS dragen de top 10 % ruim 65% van de income taxes

  bij ipv 45% hier maar hun aandeel in totaal inkomen is ook

  bijna 50% maar toch een situatie die ondraaglijk wordt en

  alleen maar erger zal worden door de hoogte van de nominale bedragen. Ik zag in de grafiek dat de bijdrage van de laagste 50% van 11* in 1990 naar onder 6* is gezakt in 2005 hier in Belgie en dat de laagste 20* AMPER 0.2 betaalt.

  Dit is complete waanzin.

 16. Geert says:

  @pascal : zo’n slecht karakter heb ik niet hoor.
  Als je de cijfers voor andere landen vindt, mag je ze geven.
  Ik heb ze niet voor FR en D, maar ben meer dan geïnteresseerd.

 17. Geert says:

  @Pascal : ik ben blij dat je het eens volop eens bent met een post, want dat we teveel belastingen betalen was één van de centrale ideeën in de post.
  Dank voor uw positieve commentaar.
  Nu nog de decielen in Duitsland en Frankrijk terugvinden en we zijn perfect tevreden.

 18. Kris says:

  50% van de bevolking betaalt 8% van de belastingen. Deze 50% +1 kunnen democratisch beslissen om de 50% – 1 de lasten laten dragen. Dit is toch democratie NIET?

  Wel waarom zouden de 40% grootste inkomens, betalen 50% van de belastingen, eens niet stemmen met hun belasting? Doet mij denken aan de leuze “No taxation without representation”!

  Oorzaken zijn bekend: logge, inefficiente overheid (Belgisch en Vlaams) , te lage activiteitsgraad. Kortom veel magen om te vullen, weinig schouders om te dragen.
  De voorgestelde oplossing: de inkomstenzijde vergroten om maar niet te moeten raken aan de uitgavenzijde. De 40% werkende mensen verdienen niet om op zulke manier uitgeperst te worden.

 19. WimV says:

  @ Pascal

  “Vlamingen, ze gaan het nooit ofte nooit leren.
  Elkaar de duvel aandoen, het enige wat ze kunnen.”

  Niet alleen Vlamingen eigenlijk. Zo goed als elke Westerling. En om waarschijnlijk heel andere redenen dan sommigen zo direct voor ogen hebben. Misschien een beetje kritisch en ongenuanceerd, maar toch een aantal redenen die me waarschijnlijker lijken:

  1. Eerst en vooral hebben we – althans denken we – steeds “goede” redenen: economische redenen. Zoals “Economische groei = heilig”. Ik denk vaak dat dit echter veel weg heeft van fundamentalisme. We gedragen ons naar een aantal aangereikte dogma’s en verschuilen ons erachter, elk in ons eigen belang.
  2. Er wordt ook genavigeerd op de verkeerde parameters: het BNP. Het BNP, waardoor natuurrampen bvb. een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan de welvaart, daar waar een hoge “zelfvoorzieningsgraad” van mensen dat bvb. niet doet. Op die manier kan je niet tot een beter (sociaal!) beleid komen omdat je “niets” ziet.
  3. We vergeten maar al te graag eerdere conclusies: Franks gast-column over het geheim van geld (een zéér verhelderend verhaal), waarin Geert in een reactie op een gegeven moment stelt: “De echte diefstal is inflatie, en de echte onrechtvaardigheid is een instabiel systeem.”. Maar dit is blijkbaar al gedeeltelijk vergeten en we vragen ons nu enkel nog af (vanuit het bestaande economisch perspectief) wie nu eigenlijk hoeveel belastingen moet betalen… (hierbij zelfs voorbijgaand aan een aantal conclusies over fraude). Zouden we niet beter het nut van een aantal economische regels in vraag blijven stellen om crisissen in de toekomst te vermijden en om sociale verworvenheden niet overhaast overboord te gooien?

  Moet welvaart niet dringend vervangen worden door het veel ruimere begrip welzijn. En wel hierom:

  “Onderzoek naar de effecten van economische groei op de niet-monetaire aspecten van welzijn is schaars. Een econoom van de Wereldbank (Easterly, 1997) onderzocht hoe 95 indicatoren van welzijn in een wijde reeks van landen beïnvoed werden door stijgingen in het nationale inkomen in de afgelopen 30 tot 40 jaar. Hij vond zeer tot zijn verbazing dat van slechts 5 indicatoren kon worden aangetoond dat ze door economische groei werden bevorderd. Deze verbeteringen waren een hogere eiwit- en calorieinname, meer telefoons, meer bedrijfsauto’s en minder contractbreuken door overheden. De uiteindelijke conclusie van Easterly was: “Het bewijs dat het leven beter wordt gedurende [economische] groei, is verbazingwekkend ongelijkmatig.” (geciteerd in Douthwaite, 1999: maar door mijzelf overgenomen uit T. Van Eijk: “Ontwikkeling en arbeidsethos in sub-sahara Afrika”).”

  De vraag blijft natuurlijk: wat als de arme nog armer wordt gemaakt? Dit zal echter automatisch het gevolg zijn als we de huidige economische regels niet bijsturen. En laten we wel wezen: dit is geen ver-van-mijn-bod-show.

 20. Kris says:

  Verkeerde lijn genomen in vorige reactie. Top 40% hebben 50% inkomen, maar betalen maar eventjes 84% van de belastingen. Top 20% inkomens zouden al de meerderheid hebben kwa belastingen.

 21. patrick says:

  @ Geert

  Wie de commentaren leest, begrijpt dat er nogal wat verwarring bestaat over de begrippen inkomsten en vermogen. Schrijft men over “belastingen en progressieve tarieven”, dan heeft men het eigenlijk over inkomsten. Stelt men dat “de rijken steeds rijker en de armen steeds armer worden”, dan heeft men het eigenlijk over vermogen.

  Gepensioneerde werknemers die een mooie groepsverzekering hebben uitgekeerd gekregen vormen een mooi voorbeeld van het onderscheid : hun inkomsten zijn relatief laag (het wettelijk pensioen is echt niet fantatstisch) maar hun vermogen is door de uitbetaling van de groepsverzekering dikwijls niet onaanzienlijk.

  En hier knelt m.i. het schoentje: Nederland belast de hoge inkomsten minder zwaar dan België, maar belast wel de grote vermogens veel zwaarder. Vakbondsmensen zullen zeggen dat inkomsten in ons land hoger belast worden omdat vermogens veel minder belast worden.

  Zou de aanval van Cortebeeck misschien slechts een schijnbeweging zijn, een aanzet om het debat over de belastingen op vermogens terug op de agenda te plaatsen … Wie heeft er immers de sterkste schouders: mensen met een hoog inkomen of mensen met een groot vermogen …

  Misschien iets om over na te denken voor we terug in debat gaan met Cortebeeck.

 22. Geert says:

  @Patrick
  Kijk zelf eens na, in elke categorie (buiten energie), heeft België de hoogste, of bijna hoogste belastingen.
  Dat maakt dat in totaliteit, we een soort museum van wereldwijde taxatiesystemen zijn geworden.
  http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2009/2009_main_results_en.pdf

 23. MarcVdB says:

  @ Geert
  Is een discussie over wie de hoogste belastingtarieven heeft niet een beetje dom luchtfietsen zonder daarbij te vermelden waaraan dat geld besteed wordt? Ongeacht wat uw ideale maatschappij is, je kunt niet om het feit heen dat België een enorme overheidsschuld heeft, en die moet afbetaald worden. Een burger/bedrijf betaalt belastingen aan de staat en verwacht daar bepaalde diensten voor in ruil. Dat is de deal. Omdat wij sowieso al een groot deel van onze belastingen zien wegvloeien naar de rente op de overheidsschulden moeten er extra hoge belastingen geheven worden om de burger het gevoel te geven dat de overheid haar kant van de deal nakomt. Snijden in de uitgaven kan (en moet) maar kom niet af met onzinvergelijkingen tussen het niveau van de belastingen in de verschillende landen zonder ook te bespreken waaraan ons (en hun) geld besteed wordt. En dan kom je niet toe met een link of een column. Schrijf er voor mijn part een boek over, maar laat de demagogie.

 24. Geert says:

  @Marcvdb: het grootste gedeelte van de belastingsinkomsten gaat echt niet naar de overheidsschuld, dus daar mis je het punt.
  Dat we iets in de plaats krijgen voor al dat geld is zeker, maar ook daar zijn studies over gemaakt (onder meer door de ECB), die aanduiden dat de Belg te weinig waar voor zijn (belastings)geld krijgt.
  Cijfers tonen over belastingen heeft niets met demagogie te maken.
  Nu wordt er tenminste een discussie gevoerd, dat heet democratie, en niet demagogie.

 25. herman says:

  Vandaag in de Standaard :

  reeds 1000 asielzoekers op hotel…

  Dus we weten al voor 1 ding waar ons belastingsgeld naar toe gaat.
  En blijkbaar komen er ook meer asielzoekers, het begint steeds duidelijker te worden dat Belgie de OCMW van de wereld wil zien op de kap van zijn werkende bevolking.

  En deze werkende bevolking krijgt inderdaad steeds minder waar voor zijn (belastings)geld.

  Is er soms een maatschappelijk experiment bezig in Belgie om te zien hoe lang duurt vooraleer er een Revolutie uitbreekt ?

 26. MarcVdB says:

  @ Geert
  Ik wil wel discussiëren, maar dan wel met de cijfers en zonder woorden te verdraaien. Ik heb niet gezegd dat het grootste deel van onze belastingen naar de overheidsschuld gaat, maar een groot deel. Ik licht even toe waarom dit zo belangrijk is om dit mee te nemen in de discussie.

  Grofweg bedraagt het budget van de overheid 48,5% van het BBP. Dat is het bedrag dat de vrijemarkteconomie ‘ontnomen’ wordt en waarvan wij verwachten dat we waarde voor ons geld terugkrijgen. Op dit ogenblik besteden we 3,8% van het BBP aan intrestlasten en hebben we bovendien een primair tekort (onze nominale schuld loopt op).

  De huidige uitgaven aan onze overheidsschuld zijn dus niet representatief voor wat we de volgende jaren moeten verwachten. De intrestvoeten zijn historisch laag en België moet in verband met de kosten voor de vergrijzing een primair overschot hebben. Gezien de oplopende staatsschuld en het feit dat de rentevoeten normaliter niet altijd laag zullen blijven kun je verwachten dat de rentelasten zullen oplopen tot 6,5 à 7% van het BBP. Het stabiliteitspact voorziet bovendien een primair overschot van 2 à 2,5%, wat ik persoonlijk nogal laag vind. Dat betekent dat 17,5 à 19,5% van de inkomsten niet beschikbaar zijn voor diensten aan de burger.

  Hoe minder diensten de overheid biedt aan de burger, hoe meer deze druk door de bevolking gevoeld zal worden.

  Een laatste opmerking: ik ben allerminst een pleitbezorger van Big Government en in mijn contacten met de overheid zie ik wel degelijk inefficiëntie en verspilling. Maar het is niet omdat u (of voor mijn part zelfs heel België) pleit voor een small government dat die zomaar voor het grijpen ligt. Staten die hun burgers té weinig waar voor hun geld bieden institutionaliseren een soort van staatsvijandigheid waar een land met grote schulden geen enkele behoefte aan heeft. Neem de VS, Rusland en Italië maar als voorbeeld.

  http://www.begroting.be/portal/page/portal/INTERNET_pagegroup/INTERNET_stabiliteitsprogramma/TAB149685/Stabiliteitsprogramma%202009-2013%20definitieve%20versie%20FR.pdf

 27. Kevin says:

  Heeft er iemand absolute cijfers over de begroting en welk deel ervan naar de rente op de staatsschuld gaat (in miljarden euro’s)?

  De staatsschuld lijkt zo de roze olifant in de kamer te zijn; hij is er, hij is imposant, en niemand lijkt erover te willen nadenken. Terwijl ze toch wel op veel gebieden de basis van het probleem is.

 28. FV says:

  aansluitend op dat van die asielzoekers : gisteren van een collega gehoord dat haar man, werkzaam bij een middelgroot Belgisch bedrijf dat onlangs door Amerikanen is overgenomen, thuiszit (onbepaalde periode), “economosch werkloos” terwijl er duidelijk genoeg werk voorhanden is en de vraag duidelijk aantrekt. Maar onder het mom van “besparingen” (voorraadafwikkeling e.d. vermoed ik) laat de Amerikaan de Belgische werknemers thuis, want die kunnen -terwijl ze thuis met hun vingers draaien- terugvallen op 90% van hun loon (sic!?, via hulpkas e.d. ?) en drie keer raden wie dààrvoor opdraait (dus de Amerikaan bespaart op de rug van de Belgische belastingbetaler !?). Ik wil niet populistisch gaan doen, maar hier ontgaat mij toch elke logica. Bovendien mogen ze geen (werkgebonden)mailverkeer plegen in die periode van econ. werkloosheid, maar er wordt blijkbaar gewoon doorgewerkt via gsm (en 3x raden wie de winst van dié arbeid opstrijkt).

 29. lbon says:

  Je kan voor of tegen zijn, maar een ding wordt mij hoe langer hoe duidelijker: ons sociaal systeem (Rijnlandmodel), hoe prachtig ik het ook vind, wordt onbetaalbaar. Door mondialisering, concurrentie uit China, India, rest van Azie, US, Latijns Amerika, Oost- en Centraal-Europa, en UK wordt ons model moeilijker en moeilijker houdbaar. Wij (en een aantal buurlanden) zijn hier een klein eiland van sociale zekerheid, en de druk wordt opgevoerd om dat af te bouwen. Hier en daar merk je dat al (bvb langdurig ziekteverlof, weigering van internationale bedrijven om mensen in Belgie aan te nemen, e.d.). Feit: de werkenden dienen door hun bijdragen de rest van de sociale zekerheid te betalen. Als je die dus wegjaagt (of je jaagt de werkgevers weg), wordt het gewoon erger. Idem dito als je werklozen niet activeert. M.a.w., beste vakbonden, als je echt wil opkomen voor onze sociale bescherming, moet je activering van werklozen en creatie van ondernemingen wel steunen: activering van werklozen is een sociale maatregel.
  Mvg,
  Lbon

Leave a Reply